/Inwestycje drogowe w Gminie Sadowne

Inwestycje drogowe w Gminie Sadowne

Lada moment ruszą kolejne inwestycje realizowane w Gminie Sadowne, które w dużym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. W miejscowości Sadowne nowe oblicze zyska ul. Kazimierza Stefanowicza, a w Orzełku powstanie niespełna kilometr asfaltowej drogi gminnej.

 
W najbliższym czasie mieszkańcy Sadownego mogą spodziewać się realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Stefanowicza na odcinku 280 metrów. Jest to kontynuacja inwestycji, gdyż część ulicy została przebudowana w 2015 r., wówczas wykonano 130 m drogi asfaltowej i 44 miejsca parkingowe.

Z wypowiedzi wójta Gminy Sadowne, Waldemara Cyrana, wynika, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy o istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej, miejsc postojowych i zjazdów również z kostki brukowej oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Firma wykonująca roboty, czyli firma Brukarstwo, Roboty Budowlane Marek Karski z Węgrowa zajmie się także przygotowaniem pasa zieleni. Łączny koszt inwestycji to 471 tysięcy złotych a termin realizacji to 31 sierpnia 2018 r. Inwestycja w dużej mierze przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa przechodniów.

Kolejną długo oczekiwaną inwestycją jest przebudowa drogi na odcinku 750 metrów w miejscowości Orzełek.Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi występuje zabudowa indywidualna i tereny rolnicze przyległe do drogi. Posiada ona nawierzchnię żwirową w dużym stopniu zdeformowaną, z licznymi ubytkami żwiru, która utrudnia codzienne przemieszczanie się mieszkańców gminy. Dlatego Wójt podjął decyzje o zrealizowaniu w tym roku tej inwestycji drogowej. Podobnie jak w przypadku drogi w Sadownem, tu także powstanie droga asfaltowa. Ta inwestycja będzie kosztować gminę 398 tys. złotych, a wykonawcą będzie Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Sp. Jawna z Wołomina. Podobnie jak w przypadku pierwszej inwestycji, termin realizacji tej także przypada na 31 sierpnia.