/Kolejne pieniądze na nowe drogi

Kolejne pieniądze na nowe drogi

1,26 mln zł zostanie przeznaczonych przebudowę dróg w Gminie Łochów. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wspólnie ze Zdzisławem Sipierą podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przekazali promesę Burmistrzowi Łochowa.

 

Łochów otrzymał łącznie środki w wysokości 1, 26 mln zł na usuwanie strat powstałych w trakcie zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Są to dwa zadania: przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów – Budziska na odcinku o długości 2,093 km i przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m.

Szacowany koszt zadań według kosztorysu inwestorskiego to 1,59 mln zł. Ostateczna wartość będzie znana po wyłonieniu wykonawcy zadania w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja tych inwestycji planowana jest do 30 września 2018 r

AG