Maria Koc

Etnograf, menedżer kultury, samorządowiec, senator VIII kadencji. Przez wiele lat była dyrektorem Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim, sprawowała również funkcję wiceburmistrza Węgrowa i radnej województwa mazowieckiego. Jest inicjatorką wielu projektów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych. Autorka licznych wydawnictw z zakresu kultury i turystyki. Za swoją pracę i działalność wielokrotnie nagradzana, m.in. Medalem Benemerenti Papieża Benedykta XVI, Nagrodą Marszałka Woj. Mazowieckiego za zasługi dla Województwa, Medalem Pro Memoria, Medalem Ludomira Benedyktowicza, tytułem „Kobieta Sukcesu Mazowsza” za rok 2013, Brązowym Medalem Zasługi. W Senacie RP pracuje w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Samorządowej. Mieszka w Węgrowie.

Reklama

Imigranci

W obliczu poważnego kryzysu imigracyjnego Niemcy wzywają nas do solidarności i przyjęcia do Polski kilkunastu tysięcy obcokrajowców. Jeśli się nie zgodzimy, grozi się nam obcięciem dotacji [...]

25-09-2015Czytaj więcej

Czy Polska jest w ruinie

Polska nie jest w ruinie, bo Polacy są pracowici i zapobiegliwi. Umieją korzystać z wolności i szans, jakie ona daje. Pomimo wielu trudności, na jakie napotykają, potrafią rozwiązywać problemy i [...]

02-09-2015Czytaj więcej

Czy w Polsce są głodne dzieci

Kilka dni temu odbyło się zaprzysiężenie nowego Prezydenta. Andrzej Duda przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgał dochować wierności Konstytucji i strzec niepodległości Polski. Uroczystość była [...]

19-08-2015Czytaj więcej

Taśmy prawdy

Od wyborów prezydenckich minęło już kilka tygodni. Pomimo, że kampania się zakończyła i mamy nowego prezydenta, temperatura życia politycznego nie opada. Każdy dzień przynosi jakieś sensacje, [...]

22-06-2015Czytaj więcej