31 - 01 - 2017

Duża kasa dla OSP Liw!

Reklama 

W gotowości są cały czas. Strażacy ochotnicy – to oni ratują dobytek podczas pożaru czy powodzi. W 2016 r. strażacy z mazowieckich OSP wyjeżdżali ok. 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. Jednak aby mogli skutecznie prowadzić akcje ratownicze potrzebują specjalistycznego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego przeznacza na ten cel kolejne środki. 13 projektów, w tym zakup OSP Liw, otrzyma łącznie ponad 5,3 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. 30 stycznia umowy o ich dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

Na co dzień strażacy pomagają nam, a dzisiaj my mamy okazję wesprzeć ich. Specjalistyczny sprzęt jest im niezbędny, by szybko i skutecznie mogli reagować na zagrożenie. A ich praca to już nie tylko pożary, ale także wypadki drogowe czy klęski żywiołowe. A pamiętajmy, że to właśnie oni w wielu przypadkach jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Dysponując nowym, profesjonalnym sprzętem strażacy będą mogli szybciej dotrzeć do poszkodowanych, a także efektywniej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom takim jak pożary, powodzie czy katastrofy ekologiczne. Tym razem fundusze unijne otrzyma 13 jednostek OSP z całego województwa, w tym OSP Liw! Oprócz jednostki z powiatu węgrowskiego, pieniądze powędrują do OSP: Dębe Wielkie, Nowy Dwór Mazowiecki, Mrozy, Jabłonna, Strzegowo, Sońsk, Chorzele, Górzno, Siennica, Grudusk, Strachówka i Tłuszcz.

Nowe samochody i specjalistyczny sprzęt


Fundusze unijne w ramach  RPO WM 2014-2020 zostaną przeznaczone na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych, a także na profesjonalny sprzęt dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo-ratowniczych i realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Dofinansowanie pozwoli na unowocześnienie i uzupełnienie wyposażenia OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wsparcie udzielone dla 13 projektów pozwoli na zakup 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Poza tym jednostki doposażone zostaną w sprzęt ratownictwa technicznego, medycznego, chemiczno-ekologicznego (gmina Tłuszcz), ratownictwa wodnego, ochrony przeciwpowodziowej (gminy Jabłonna, Strzegowo, Liw, Chorzele) oraz sprzęt dedykowany specjalistycznym grupom ratownictwa wysokościowego i grupom poszukiwawczo-ratowniczym.

OSP Liw na zakup pojazdu wyda ponad 945 tys. złotych. Środki unijne, które otrzymała jednostka pozwolą pokryć zaledwie część tej kwoty, bowiem dofinansowanie opiewa na 378 tys. zł. Przy brakującej kwocie wsparciem będzie Urząd Gminy Liw i wójt Bogusław Szymański.

OSP w liczbach

O tym, jak bardzo ważna jest pomoc strażaków ochotników, najlepiej mówią statystyki. Na Mazowszu działa ok. 2 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2016 r. mazowieckie OSP ponad 26 tys. razy wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. W zeszłym roku strażacy z mazowieckich jednostek straży pożarnej do akcji wyjeżdżali średnio co 8 min. W akcjach ratowniczych (pożary i miejscowe zagrożenia) uczestniczyło ponad 235 tys. ratowników.

 

mazovia.pl/MM

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Profesjonalny, nowoczesny, a przede wszystkim niezawodny – taki powinien być sprzęt, który umożliwia strażakom ochotnikom prowadzenie akcji ratowniczych. Dlatego samorząd województwa [...]

W gotowości są cały czas. Strażacy ochotnicy – to oni ratują dobytek podczas pożaru czy powodzi. W 2016 r. strażacy z mazowieckich OSP wyjeżdżali ok. 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń [...]

Ochotnicza Straż pożarna w Żeleźnikach, podobnie jak inne tego typu jednostki, powstała z inicjatywy mieszkańców. I jak to zwykle bywa, na początku nie miała ona nic. Tutaj z odsieczą przyszli [...]

Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Orzeszowskiej powołano do życia 10 czerwca 1965 roku podczas zebrania wiejskiego. Wśród 45 obecnych na nim mieszkańców, chęć przystąpienia do OSP zadeklarowało 27 [...]

Historia straży pożarnej w Baczkach ściśle wiąże się z historią tej miejscowości. Kiedy to wieś znalazła się w rękach Sadzewiczów, powstanie straży pożarnej stało się formalnością.  Marek [...]