23 - 06 - 2017

Dziedzictwo kapliczek i perełka Międzylesia

Reklama 

Kapliczki i krzyże przydrożne są elementem krajobrazu kulturowego Polski i symbolem pobożności jej mieszkańców. Stanowią często świadectwo historii i upamiętniają szczególne wydarzenia w życiu lokalnej wspólnoty.

Stawiane były w różnych miejscach: we wsiach, na skrzyżowaniach dróg, na polach i w lasach. Kapliczki z wizerunkami świętych patronów lub krzyże stawiane na rozstajach dróg miały służyć jako ochrona przed potępionymi duszami zmarłych, demona-mi i wampirami czyhającymi na podróżnych. Były świadectwem bitew, potyczek, bezimiennych grobów żołnierskich lub tragicznych wydarzeń jakie dotknęły miejscowość. Mogły mieć również charakter wotywny jako podziękowanie za otrzymane łaski, cudowne wyzdrowienie, pomyślność, szczęśliwy powrót z wojennej tułaczki, za uchronienie przed powodzią, ogniem czy epidemią. Bywały także wotum dziękczynnym za narodziny potomstwa, prośbą o urodzaj lub przebłaganiem Boga za popełnione grzechy.

 

(…) Jednym z najcenniejszych zabytków tego typu na pograniczu mazowiecko-podlaskim jest kapliczka w Międzylesiu położona przy drodze powiatowej Stoczek – Wrotnów. Przydrożna kapliczka została zbudowana w 1723 r. i należy do najstarszych obiektów małej architektury sakralnej w powiecie węgrowskim. Wiadomo jednak, że już od 1631 r. w miejscu dzisiejszej kapliczki istniał podobny obiekt. Pozostałością po nim jest kamienna tablica wmurowana w ścianę istniejącej dziś kapliczki. Z napisu, wyrytego niezbyt wprawną ręką na tablicy, możemy wywnioskować, że pierwsza kapliczka miała charakter „Bożej męki”. Była więc prawdopodobnie wyposażona w jakieś atrybuty ukrzyżowania Chrystusa. Została postawiona w celu wotywnym, jak zaznaczył fundator: „za sini (synów –przyp. aut.) swoje”.

Więcej o dziedzictwie kapliczek i perełce Międzylesia w aktualnym wydaniu Głosu Węgrowa i Okolic (z 20 czerwca).

 

Mariusz Szczupak

fot. powiat węgrowski

Redakcja

WARTO ZOBACZYĆ

Władze samorządowe dobrze ocenia 72 proc. badanych, a 19 proc. źle – wynika z najnowszego badania CBOS. 65 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta, a 26 proc. źle, 50 proc. [...]

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM 2,5) w województwie mazowieckim wydane zostało [...]

Mogą być z różą, z dżemem truskawkowym lub adwokatem. Nie ma to większego znaczenia, bo raz do roku, w tłusty czwartek, niemal każdy Polak staje się wielkim amatorem pączków w każdej postaci. Nie [...]

Tym tekstem witam się z Wami w „nowej” serii. Nowej, bo nieobecnej wcześniej w sieci. W każdym papierowym wydaniu GWiO mam w zwyczaju kierować kilka słów do czytelników. Piszę o [...]