23 - 06 - 2017

Dziedzictwo kapliczek i perełka Międzylesia

Reklama

Kapliczki i krzyże przydrożne są elementem krajobrazu kulturowego Polski i symbolem pobożności jej mieszkańców. Stanowią często świadectwo historii i upamiętniają szczególne wydarzenia w życiu lokalnej wspólnoty.

Stawiane były w różnych miejscach: we wsiach, na skrzyżowaniach dróg, na polach i w lasach. Kapliczki z wizerunkami świętych patronów lub krzyże stawiane na rozstajach dróg miały służyć jako ochrona przed potępionymi duszami zmarłych, demona-mi i wampirami czyhającymi na podróżnych. Były świadectwem bitew, potyczek, bezimiennych grobów żołnierskich lub tragicznych wydarzeń jakie dotknęły miejscowość. Mogły mieć również charakter wotywny jako podziękowanie za otrzymane łaski, cudowne wyzdrowienie, pomyślność, szczęśliwy powrót z wojennej tułaczki, za uchronienie przed powodzią, ogniem czy epidemią. Bywały także wotum dziękczynnym za narodziny potomstwa, prośbą o urodzaj lub przebłaganiem Boga za popełnione grzechy.

 

(…) Jednym z najcenniejszych zabytków tego typu na pograniczu mazowiecko-podlaskim jest kapliczka w Międzylesiu położona przy drodze powiatowej Stoczek – Wrotnów. Przydrożna kapliczka została zbudowana w 1723 r. i należy do najstarszych obiektów małej architektury sakralnej w powiecie węgrowskim. Wiadomo jednak, że już od 1631 r. w miejscu dzisiejszej kapliczki istniał podobny obiekt. Pozostałością po nim jest kamienna tablica wmurowana w ścianę istniejącej dziś kapliczki. Z napisu, wyrytego niezbyt wprawną ręką na tablicy, możemy wywnioskować, że pierwsza kapliczka miała charakter „Bożej męki”. Była więc prawdopodobnie wyposażona w jakieś atrybuty ukrzyżowania Chrystusa. Została postawiona w celu wotywnym, jak zaznaczył fundator: „za sini (synów –przyp. aut.) swoje”.

Więcej o dziedzictwie kapliczek i perełce Międzylesia w aktualnym wydaniu Głosu Węgrowa i Okolic (z 20 czerwca).

 

Mariusz Szczupak

fot. powiat węgrowski

Redakcja

WARTO ZOBACZYĆ

Choć niewielu z Was wie, na terenie powiatu węgrowskiego, w otulinie Parku Nadbużańskiego, funkcjonuje nowoczesny Dom Opiekuńczo-Rehabilitacyjny. Firma ITAMED od dwóch lat przyciąga coraz więcej [...]

W ostatnich dniach na terenie Węgrowa i okolic możemy zaobserwować prawdziwą inwazję biedronek. Warto wiedzieć, że nie są to nasze rodzime owady, lecz odmiana azjatycka, która może być groźna. [...]

W minionym tygodniu doszło do 5 zdarzeń drogowych na terenie powiatu węgrowskiego. Jednym z nich było dziwne zachowanie kierowcy autobusu przewożącego czternastu pasażerów, który… wpadł do [...]

Pierogowa uczta

10.07.2017

Jak co roku, w minioną niedzielę w Miedznie odbył się festyn „Uczta Pierogowa”. Rozpoznawalna w całym regionie impreza zgromadziła tysiące degustatorów pierogów. Wydarzenie rozpoczęło [...]

Kapliczki i krzyże przydrożne są elementem krajobrazu kulturowego Polski i symbolem pobożności jej mieszkańców. Stanowią często świadectwo historii i upamiętniają szczególne wydarzenia w życiu [...]