23 - 06 - 2017

Dziedzictwo kapliczek i perełka Międzylesia

Reklama

Kapliczki i krzyże przydrożne są elementem krajobrazu kulturowego Polski i symbolem pobożności jej mieszkańców. Stanowią często świadectwo historii i upamiętniają szczególne wydarzenia w życiu lokalnej wspólnoty.

Stawiane były w różnych miejscach: we wsiach, na skrzyżowaniach dróg, na polach i w lasach. Kapliczki z wizerunkami świętych patronów lub krzyże stawiane na rozstajach dróg miały służyć jako ochrona przed potępionymi duszami zmarłych, demona-mi i wampirami czyhającymi na podróżnych. Były świadectwem bitew, potyczek, bezimiennych grobów żołnierskich lub tragicznych wydarzeń jakie dotknęły miejscowość. Mogły mieć również charakter wotywny jako podziękowanie za otrzymane łaski, cudowne wyzdrowienie, pomyślność, szczęśliwy powrót z wojennej tułaczki, za uchronienie przed powodzią, ogniem czy epidemią. Bywały także wotum dziękczynnym za narodziny potomstwa, prośbą o urodzaj lub przebłaganiem Boga za popełnione grzechy.

 

(…) Jednym z najcenniejszych zabytków tego typu na pograniczu mazowiecko-podlaskim jest kapliczka w Międzylesiu położona przy drodze powiatowej Stoczek – Wrotnów. Przydrożna kapliczka została zbudowana w 1723 r. i należy do najstarszych obiektów małej architektury sakralnej w powiecie węgrowskim. Wiadomo jednak, że już od 1631 r. w miejscu dzisiejszej kapliczki istniał podobny obiekt. Pozostałością po nim jest kamienna tablica wmurowana w ścianę istniejącej dziś kapliczki. Z napisu, wyrytego niezbyt wprawną ręką na tablicy, możemy wywnioskować, że pierwsza kapliczka miała charakter „Bożej męki”. Była więc prawdopodobnie wyposażona w jakieś atrybuty ukrzyżowania Chrystusa. Została postawiona w celu wotywnym, jak zaznaczył fundator: „za sini (synów –przyp. aut.) swoje”.

Więcej o dziedzictwie kapliczek i perełce Międzylesia w aktualnym wydaniu Głosu Węgrowa i Okolic (z 20 czerwca).

 

Mariusz Szczupak

fot. powiat węgrowski

Redakcja

WARTO ZOBACZYĆ

Kapliczki i krzyże przydrożne są elementem krajobrazu kulturowego Polski i symbolem pobożności jej mieszkańców. Stanowią często świadectwo historii i upamiętniają szczególne wydarzenia w życiu [...]

W minionym tygodniu strażacy z powiatu węgrowskiego odnotowali 12 zdarzeń, przy których konieczna była ich interwencja. 17 maja przy ul. Wyszyńskiego w Węgrowie strażacy mieli niecodzienne [...]

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w poniedziałek, że PiS w dalszym ciągu opowiada się za wprowadzeniem zasady dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jednak nie [...]

Pod koniec lutego do naszej redakcji zgłosiła się czytelniczka, która podzieliła się z nami swoim makabrycznym odkryciem. Jak mówiła, ktoś dopuścił się bestialskiego morderstwa. Z góry [...]

Zapinacie pasy?

30.03.2017

Policjanci postanowili sprawdzić, czy mieszkańcy powiatu stosują się do obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Jak się okazało, wielu z nas przymyka na to oko.  24 i 25 marca na terenie [...]