Gmina Miedzna

Współczesne kobiety na pewno nie są już „słabą płcią” – są silne zarówno w sferze rodzinnej, jak i zawodowej. Wśród Polek nie ma obecnie [...]

Jedynie 3,5 proc. gmin w Polsce odznacza się wysoką samodzielnością finansową – wynika z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju. Bardzo wysoko sklasyfikowany [...]

Będąc policjantem możesz robić w życiu wiele pożytecznego służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale [...]

Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej w [...]

Coraz groźniej wygląda sytuacja na rzece Liwiec, która przepływa przez powiat węgrowski. Dziś, Starosta Węgrowski wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia [...]