Węgrów

Jak słusznie zauważyliście, artykuł informujący o powstaniu tarczy antyrakietowej w pobliżu Węgrowa był żartem… Ale czy do końca? W zmyślonym przez nas [...]

Jak udało nam się ustalić, w bardzo bliskiej odległości od centrum Węgrowa do 2022 roku ma powstać jedna z sześciu baterii rakiet wchodzących w skład tarczy [...]

30 marca podczas Sesji Rady Miejskiej Węgrowa po raz pierwszy przy stole radnych pojawił się Leszek Piotrowski, zwycięzca niedawnych wyborów uzupełniających. [...]

Już wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Szamoty w Węgrowie. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Węgrowa, szczególnie dla tych, którym po [...]

30 marca Rada Miejska Węgrowa podjęła uchwały na dotacje z budżetu Miasta Węgrowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych [...]