Wiadomości

Od 30 września do 7 października na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 13 zdarzeń przy których interweniowały jednostki Straży Pożarnej. Niżej [...]

Do naszej redakcji wpłynęła prośba o zajęcie się tematem poruszania się węgrowskich kierowców po terenie wokół Rynku Mariackiego, a w szczególności dotyczy to [...]

Komenda Powiatowa Policji organizuje debatę społeczną w Korytnicy, w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie [...]

W Radzie Miejskiej Węgrowa zaszły wielkie zmiany. Podczas ostatniej sesji, 30 września, wyłoniony został nowy przewodniczący. Jak już informowaliśmy, Tomasz [...]

Ponad dwa miesiące temu na łąkach między Zalewem, a Krypami Spółka Wodna Liw pogłębiała rowy melioracyjne. Z pewnością było to niezbędne, zwłaszcza mając w [...]

W okresie od 23 do 30 września na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano 13 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym trzy [...]