Wywiady

W obszernym wywiadzie Wójt Gminy Sadowne, Waldemar Cyran opowiedział nam o swoich inicjatywach, które integrują społeczność lokalną. W Sadownem dzieje się dużo, [...]

Czy Węgrów jest miastem, w którym każdy biznesowy pomysł jest skazany na porażkę? Czy w Węgrowie faktycznie jest już wszystko? O potrzebie kreatywności, [...]