03 - 11 - 2016

OSP Żeleźniki – chcieć to móc!

Reklama 

Ochotnicza Straż pożarna w Żeleźnikach, podobnie jak inne tego typu jednostki, powstała z inicjatywy mieszkańców. I jak to zwykle bywa, na początku nie miała ona nic. Tutaj z odsieczą przyszli mieszkańcy wsi. Dzięki ich pracy powstała remiza, przy której jednostka mogła dalej się rozwijać. Do dziś w OSP Żeleźniki działają oddani służbie ochotnicy, a swego czasu przy jej boku działała nawet Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Od samego początku istnienia OSP, czyli od roku 1926 w jej szeregach służyło 20 ochotników. Początkowo, skromny sprzęt gaśniczy trzymano w stodołach członków straży. Jednak mieszkańcy zebrali swoje siły i już trzy lata później był gotowy drewniany budynek, służący jako remiza. Działkę pod jej budowę przekazał prezes OSP – Stanisław Filipek. Jednostkę pożarową podzielono na 3 oddziały: sikawkowy, beczkowozy i ratunkowy.

W 1931 roku, kiedy podzielono powiat na rejony, OSP Żeleźniki znalazła się w rejonie straży w Miedznie. W latach 30. jednostka ta brała czynny udział w gaszeniu pożarów w Miedznie, Jartyporach, Węgrowie i Ugoszczy. Od początku drugiej wojny światowej działalność straży zaczęła podupadać. Niemcy całkowicie przejęli kontrolę  nad organizacją, zmuszając druhów do pełnienia nocnych wart. W sierpniu 44. roku wojska hitlerowskie podpaliły zabudowania Żeleźnik. Olbrzymi pożar strawił dużo gospodarstw. Jego skutki udało się naprawić dopiero kilka lat później.

W 1962 roku na wniosek władz OSP powołano komitet ds. budowy remizo-świetlicy. Dzięki temu  jej budowę skończono w 1965 roku.  4 maja 1986 roku jednostka obchodziła swoją 60. rocznicę powstania. W tym czasie przekazano jednostce sztandar, a zasłużeni druhowie otrzymali wyróżnienia. Kolejną ważną datą jest 11 czerwca 2006 roku, wtedy to OSP obchodziła swoją 80. rocznicę. Z tej okazji do Żeleźnik przyjechało wielu znamienitych gości. Na pamiątkę tych wydarzeń na budynku remizy umieszczono specjalną tablicę, którą odsłonił między innymi poseł Marek Sawicki.

Pomimo że jednostka ta nie posiada wyposażenia samochodowego, to w razie zagrożenia potrafi się świetnie zorganizować. Strażacy z Żeleźnik oprócz czuwania nad bezpieczeństwem okolicy udzielają się podczas imprez gminnych, powiatowych oraz kościelnych. Czynnie uczestniczą we wszystkich ważniejszych uroczystościach patriotycznych i świętach takich jak odpust parafialny, procesja Bożego Ciała, Wielkanoc. W chwili obecnej jednostka liczy 19 członków czynnych.

Radosław Rybak

WARTO ZOBACZYĆ

Profesjonalny, nowoczesny, a przede wszystkim niezawodny – taki powinien być sprzęt, który umożliwia strażakom ochotnikom prowadzenie akcji ratowniczych. Dlatego samorząd województwa [...]

W gotowości są cały czas. Strażacy ochotnicy – to oni ratują dobytek podczas pożaru czy powodzi. W 2016 r. strażacy z mazowieckich OSP wyjeżdżali ok. 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń [...]

Ochotnicza Straż pożarna w Żeleźnikach, podobnie jak inne tego typu jednostki, powstała z inicjatywy mieszkańców. I jak to zwykle bywa, na początku nie miała ona nic. Tutaj z odsieczą przyszli [...]

Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Orzeszowskiej powołano do życia 10 czerwca 1965 roku podczas zebrania wiejskiego. Wśród 45 obecnych na nim mieszkańców, chęć przystąpienia do OSP zadeklarowało 27 [...]

Historia straży pożarnej w Baczkach ściśle wiąże się z historią tej miejscowości. Kiedy to wieś znalazła się w rękach Sadzewiczów, powstanie straży pożarnej stało się formalnością.  Marek [...]