12 - 12 - 2017

Poświęcony i otwarty

Reklama 

W piątek 8 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie parkingu przy cmentarzu, który w tym roku został wyremontowany przez miasto Węgrów przy wsparciu finansowym gminy Liw.

 

 

Po powitaniu gości głos zabrał Burmistrz Węgrowa, Krzysztof Wyszogrodzki, który przyznał, że wybudowanie parkingu przy cmentarzu jest wypełnieniem życzeń wielu mieszkańców miasta i nie tylko. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w tę inwestycję, wręczając wspólnie z wiceburmistrzem Leszkiem Redoszem listy gratulacyjne.

 

Głos zabrała także wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc, która podkreśliła fakt, iż inwestycja zrealizowana przez miasto Węgrów i gminę Liw była bardzo potrzebna.
– Nie ma w Węgrowie rodziny, która nie miałaby swoich bliskich na tym cmentarzu. Jest to największa nekropolia na terenie całego powiatu węgrowskiego. Zawsze kiedy przyjeżdżamy samochodami na cmentarz, pojawiał się problem z komfortowym parkowaniem. Ta sytuacja się diametralnie zmieniła i jako mieszkanka Węgrowa bardzo się z tego cieszę – mówiła Maria Koc, dziękując burmistrzowi i radzie miasta, a także gminie Liw za przystąpienie do tej inwestycji. Jak dodała, kolejnym marzeniem byłoby wybudowanie podobnego parkingu po drugiej stronie cmentarza, gdzie teraz, szczególnie w święto zmarłych, przyjezdni muszą parkować w błocie.

Jak mówił wójt Bogusław Szymański, gmina Liw, pomimo niezbyt okazałego budżetu, nie wahała się zbyt długo nad pomocą miastu przy tej inwestycji. Jak mówił wójt, ok. 1/3 ludności gminy „podlega” pod węgrowski cmentarz, zatem samorządowcy poczuli się w obowiązku wsparcia tego przedsięwzięcia. Głos zabrał także Dziekan Węgrowski, ks. Prałat Leszek Gardziński, który przyznał, że choć to kościół katolicki zarządza cmentarzem, prawo do pochówku w tym miejscu mają wszyscy, nawet ateiści i innowiercy, zatem inwestycja jest dobrem wspólnym.

 

Po przemówieniach, poświęceniu parkingu, a także symbolicznemu przecięciu wstęgi goście udali się na obiad. W ramach prac powstało 68 miejsc postojowych, 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce parkingowe dla autokarów. Całkowity koszt zadania opiewał na kwotę 406 tys. złotych. Gmina Liw wsparła inwestycję kwotą 50 tys. złotych, do inwestycji dorzucili się także wierni, których datki z tacy zostały przekazane na poczet budowy.

 

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Kolejne inwestycje na terenie gminy Liw zaczną się lada dzień. Pod koniec maja wójt Bogusław Szymański podpisał umowę na dofinansowanie budowy drogi Jartypory – Butlerów. Samorząd Województwa [...]

Dobre wieści z Warszawy. Trzy gminy z powiatu węgrowskiego dostaną dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na stworzenie Otwartych Stref Aktywności.    Dwie „OSY” [...]

Gmina Liw w roku ubiegłym uzyskała w ramach unijnego programu Leader pomoc finansową na remont świetlic wiejskich w sześciu miejscowościach: Ruchna, Wyszków, Witanki, Połazie, Popielów i [...]

21 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na finansowanie z UE projektu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody, [...]