25 - 09 - 2017

Pozyskali środki dla OSP z gminy Łochów!

Reklama 

21 września nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych dla OSP Gminy Łochów z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS.

21 września br cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łochów: Budziska, Pogorzelec, Brzuza i Laski podpisały umowy na środki finansowe dla każdej z tych jednostek. Środki te mają być wykorzystane na zakup sprzętu do działań ratowniczych. Stronę KRUS reprezentował zastępca prezesa KRUS Andrzej Kneć wraz z zastępcą dyrektora Funduszu Składkowego KRUS Jolantą Brańską.

Głównym zadaniem KRUS-u jest wypłacanie świadczeń ale bardzo istotnym zadaniem jakie realizujemy jest wspieranie profilaktyki czyli wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wsi i jest to w dużej mierze realizowane poprzez dofinansowanie sprzętu ratującego życie.- powiedział Andrzej Kneć
Burmistrz Łochowa, Robert Gołaszewski, który wraz z Małgorzatą Łotarską, Wiceburmistrzem Łochowa towarzyszyli podpisaniu umowy zapewnił, że te środki nie będą zmarnowane, będą dobrze wykorzystane a decyzje które zapadały jakie zakupy poczynić były bardzo rozważnie konsultowane z Zarządem Gminnym OSP. Nie chodzi o to żeby wydać pieniądze i kupić coś co będzie stało nieużywane, tylko ten zakupiony sprzęt ma służyć mieszkańcom i nie tylko, bo przecież u nas krzyżują się dwie drogi krajowe DK50 i DK62 i część wyjazdów naszych jednostek związanych jest z wypadkami na tych drogach.

Ryszard Gajewski, Prezes Gminnego Zarządu OSP powiedział, że wsparcie jest dl a nas bardzo istotne bo Straż Pożarna musi być zawsze gotowa do wyjazdu i zawsze stara się wywiązywać z obowiązków na nią nałożonych. Ale żeby się wywiązywać to niezbędne są narzędzia pracy i to właśnie na te narzędzia przeznaczone są te pieniądze.Paweł Łabaj, Komendant Gminny OSP dodał: To nie jest sprzęt przeznaczony dla nas, ten sprzęt jest do ratowania ludzkiego życia. Gmina Łochów jest największą gminą w Powiecie Węgrowskim i nasze wyjazdy do zdarzeń stanowią 40% wszystkich wyjazdów w powiecie, wiec ten sprzęt będzie dobrze wykorzystany.

Po zakupie sprzętu ratowniczego, jednostki OSP zobowiązane są do regularnego informowania KRUS o wykorzystaniu otrzymanego sprzętu w akcjach ratowniczych, w tym pomocy udzielanej rolnikom – ofiarom wypadków przy pracy rolniczej. Szybkie udzielenie odpowiedniej i profesjonalnej pomocy decyduje niejednokrotnie o życiu i daje szanse na zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego oraz skrócenie czasu leczenia poszkodowanych. Wzajemne wspieranie się KRUS i OSP pomaga i służy mieszkańcom terenów wiejskich, a także przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków i łagodzenia ich skutków.

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Bezrobocie w dół

22.02.2018

Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wskazują na korzystną, utrwaloną tendencję, stałego spadku bezrobocia. Na dzień 31.12.2017r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.824 osób. Dla [...]

W piątek 9 lutego br. w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie w związku z opracowywaną dokumentacją – Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) [...]

W Nadleśnictwie Łochów nastąpiła ważna zmiana. Dotychczasowy Nadleśniczy Bogusław Piątek odszedł z piastowanego przez siebie stanowiska. Powód jest imponujący!   Bogusław Piątek po latach [...]

  Na terenie gminy Łochów w dalszym ciągu trwa dyskusja związana z przyszłością kluczowej inwestycji. W centrum Łochowa miał powstać tunel, a zamiast tego inwestorzy wybudują wiadukt.   [...]