01 - 06 - 2018

Prawie 14 mln na inwestycje

Reklama 

21 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na finansowanie z UE projektu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”.

 
Projekt będzie realizowany w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ten będzie wykonany w partnerstwie trzech podmiotów: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie, Miasta Węgrów i Gminy Liw. W ramach projektu zostanie wykonana między innymi kanalizacja sanitarna w Jarnicach. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 13,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 7,3 mln zł, a na Gminę Liw przypadnie 2,3 mln zł.
Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie systemu wodno – kanalizacyjnego w aglomeracji Węgrów, modernizacji SUW oraz działaniach podnoszących efektywność zarządzania systemem.

 

Zakres rzeczowy obejmie łącznie:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,7 km;
• budowę przepompowni ścieków wyposażonych w instalację fotowoltaiczną – 4 szt.;
• budowę sieci wodociągowej o długości 1,12 km;
• przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,27 km;
• modernizację Stacji Uzdatniani Wody – Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu 530 000,00 m3/rok
• zakup pojazdów specjalistycznych do monitorowania i obsługi sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zestawem do kamerowania sieci.

 

Powyższe działania inwestycyjne umożliwią zorganizowany odbiór ścieków od dodatkowych, nieprzyłączonych dotychczas mieszkańców aglomeracji – 1031 RLM (osób). Rozbudowa wodociągu pozwoli dostarczyć wodę odpowiedniej jakości dodatkowym 69 osobom. Ponadto inwestycja prowadzić będzie do zmniejszenia zapotrzebowania na energię konwencjonalną, dzięki poprawie efektywności funkcjonowania SUW oraz zmniejszenia strat wody.

Całkowity koszt realizacji projektu 13 869 351,20 PLN, gdzie dofinansowanie wyniesie 7 346 104,55 PLN (netto). Pozostała kwota stanowi wkład własny Beneficjenta tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., partnerów projektu – Miasta Węgrów i Gminy Liw oraz obowiązujący podatek VAT.

PWiK/Liw.pl

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Kolejne inwestycje na terenie gminy Liw zaczną się lada dzień. Pod koniec maja wójt Bogusław Szymański podpisał umowę na dofinansowanie budowy drogi Jartypory – Butlerów. Samorząd Województwa [...]

Dobre wieści z Warszawy. Trzy gminy z powiatu węgrowskiego dostaną dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na stworzenie Otwartych Stref Aktywności.    Dwie „OSY” [...]

Gmina Liw w roku ubiegłym uzyskała w ramach unijnego programu Leader pomoc finansową na remont świetlic wiejskich w sześciu miejscowościach: Ruchna, Wyszków, Witanki, Połazie, Popielów i [...]

21 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na finansowanie z UE projektu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody, [...]