24 - 07 - 2017

Proekologiczny Łochów

Reklama 

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Łochów. Do końca 2018 roku ponad 9,8 mln zł z funduszy unijnych gmina zainwestuje w odnawialne źródła energii. W ramach realizowanego projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje OZE tj. instalacje solarne dla 555 budynków mieszkalnych oraz dla budynku „Wspólnoty mieszkaniowej”. Poza tym dla 218 budynków mieszkalnych zamontowane będą instalacje fotowoltaiczne, a w 126 budynkach mieszkalnych zainstalowane zostaną kotły na biomasę.

-Składając ten wniosek nie wiedzieliśmy jaki będzie finał, bo konkurencja jest duża a nasza gmina dwa razy już wcześniej korzystała z dofinansowania OZE. Może właśnie to spowodowało, że jest tak duże zainteresowanie ze strony naszych mieszkańców. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do sfinalizowania tego wniosku. To nasz wspólny sukces”– powiedział Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski przed podpisaniem umowy, która została zawarta 20 lipca 2017 r. Umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez: Wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską oraz Członka Zarządu Elżbietę Lanc a Burmistrzem Łochowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łochów Marii Komuda.

Całkowita wartość projektu to 13 634 106,51 zł a wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 12 282 045,02 zł.
– Dzisiaj przywieźliśmy do Łochowa prawie 10 mln zł, są to duże pieniądze, które trafią bezpośrednio do mieszkańców. Cieszy mnie to, że tutaj są połączone różne odnawialne źródła energii, są solary, fotowoltaika i kotłty na biomasę. Te rozwiązania OZE są bardzo ważne i one naprawdę dają korzyści poszczególnym mieszkańcom, oprócz tego, że oddychamy lepszym powietrzem – zaznaczyła marszałek Ewa Orzełowska.

Elżbieta Lanz podkreśliła, że bez tych pieniędzy tego dużego projektu by na pewno nie było, bo gmina ma przecież inne zadania, i to, że te środki trafią do mieszkańców ukochanego Łochowa cieszy ją tym bardziej.

Wykonane w ramach projektu instalacje OZE (odnawialne źródła energii) wpłyną na racjonalizację zużycia energii oraz promocję rozwiązań zmniejszających jej zużycie, a przede wszystkim przyczynią się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w naszej gminie.

Przeprowadzenie przetargu, podpisanie umów z mieszkańcami: jesień 2017 r.

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Bezrobocie w dół

22.02.2018

Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wskazują na korzystną, utrwaloną tendencję, stałego spadku bezrobocia. Na dzień 31.12.2017r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.824 osób. Dla [...]

W piątek 9 lutego br. w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie w związku z opracowywaną dokumentacją – Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) [...]

W Nadleśnictwie Łochów nastąpiła ważna zmiana. Dotychczasowy Nadleśniczy Bogusław Piątek odszedł z piastowanego przez siebie stanowiska. Powód jest imponujący!   Bogusław Piątek po latach [...]

  Na terenie gminy Łochów w dalszym ciągu trwa dyskusja związana z przyszłością kluczowej inwestycji. W centrum Łochowa miał powstać tunel, a zamiast tego inwestorzy wybudują wiadukt.   [...]