11 - 01 - 2018

Przestępczość seksualna zagraża nam i naszym dzieciom?

Reklama 

Nasze bezpieczeństwo zagrożone jest codziennie w rozmaity sposób. Na drogach dochodzi do setek wypadków rocznie, możemy zostać pobici lub okradzeni. To przykre zdarzenia, których obecności wokół nas jesteśmy jednak świadomi. My dziś skupimy się na innego rodzaju bezpieczeństwie, a być może jego braku. Komenda Główna Policji opublikowała mapę zagrożeń przestępczością seksualną. Jak się okazuje – na terenie Węgrowa i okolic nie brakuje gwałtów oraz pedofilii.

 
Wraz z nowym roku zmieniło się prawo. Od 1 stycznia Policja będzie publikować wizerunek sprawców przestępstw seksualnych wraz z miejscem ich aktualnego pobytu. Oprócz tego, w sieci przed kilkoma miesiącami pojawiła się policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, w której zaznaczone są lokalizacje miejsc, w których w przeszłości dochodziło do rozmaitych przestępstw. Z analizy mapy wynika, że powiat węgrowski także boryka się z działalnością przestępców, którzy dopuszczają się między innymi gwałtów czy działań pedofilskich.

Statystyki mówią aż o 36 przestępstwach, które zostały popełnione na terenie naszego powiatu. Aż 16 z nich to obcowanie płciowe lub doprowadzanie do innych czynności seksualnych z osobami małoletnimi (poniżej 15 roku życia), czyli pedofilia (art. 200 § 1). Jak czytamy na portalu, „Seksualne wykorzystanie małoletniego potocznie nazywane pedofilią może przybierać formę: obnażania się i masturbowania przy dziecku, dotykania jego narządów płciowych oraz stosunków seksualnych. Czyny takie nie są dokonywane wyłącznie przez pedofilów, lecz także przez osoby mające trudności w znalezieniu partnera seksualnego wśród dorosłych”. Drugim przestępstwem, do którego w kategorii przestępstw seksualnych dochodziło często, to gwałty (art. 197 § 1), za które w rozumieniu prawa uważa się doprowadzenie do obcowania płciowego przemocą, groźbą lub podstępem. Tych przestępstw w ostatnich latach było 7.

Statystyki mówią także o innych zdarzeniach, chociażby o dwóch sytuacjach, gdzie gwałt dokonano na bracie lub siostrze (art.197 § 3 pkt. 3), czy dwóch przypadkach wykorzystywania seksualnego osoby małoletniej w zamian za korzyści materialne (art. 199 § 3). Dwukrotnie ujawniono produkowanie, posiadanie lub rozpowszechnianie pornografii z udziałem osób małoletnich, zwierząt lub z wykorzystaniem przemocy (art. 202 § 3), dwa razy ktoś odpowiedział także za udostępnianie pornografii osobom małoletnim (art. 200 § 3. Przypominamy, że za osobę małoletnią uznaje się osobę poniżej 15 roku życia.

Dochodziło także do pojedynczych przestępstw w innych paragrafach, czyli: zmuszenie do innych czynności seksualnych (gwałt bez obcowania płciowego – art. 197 § 2), prezentowania wykonywania czynności seksualnej osobie małoletniej w celu zaspokojenia się (art. 200 § 4), odnotowano także gwałt na osobie małoletniej (art. 197 § 3 pkt 2), publiczne propagowanie zachowań pedofilskich (art. 200a § 2), a także posiadanie pornografii z udziałem małoletnich (art. 202 § 4a).

Statystyki mówią o 36 przestępstwach na tle seksualnym na terenie powiatu węgrowskiego. W porównaniu z sąsiednim powiatem sokołowskim, różnica jest bardzo duża, u naszych sąsiadów odnotowano bowiem 8 tego typu przestępstw. Jeżeli chodzi o powiat miński, tam statystyki mówią o dokładnie takiej samej liczbie przypadków, jak na terenie naszego powiatu. Mniej, bo 12 przestępstw ujawniono na terenie powiatu wyszkowskiego oraz siedleckiego (13 przestępstw).

 

Od stycznia funkcjonuje także wspomniany na początku artykułu rejestr sprawców przestępstw seksualnych. Co ciekawe, także w nim można znaleźć osoby związane z naszym powiatem, między innymi urodzonego w Węgrowie mężczyznę, który w 2011 roku dopuścił się gwałtu ze szczególnym okrucieństwem we współudziale innych osób. Mężczyzna opuścił więzienie po 6 latach odsiadki kilkanaście dni temu, 20 grudnia i zamieszkał w Jartyporach.

 

 

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – Upadkiem Zapobiegamy’’. [...]

Po ponad miesięcznej ekspozycji, wystawa plenerowa pt. „Węgrowskie drogi do niepodległości” zgodnie z zapowiedzią rozpoczyna swoje tournee po powiecie węgrowskim. Pierwszy na liście jest Łochów. [...]

W najbliższą niedzielę 25 lutego Terytorialsi 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej złożą przysięgę na sztandar. Uroczystość odbędzie się w Łosicach, będzie to pierwsza przysięga żołnierzy [...]

Bezrobocie w dół

22.02.2018

Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wskazują na korzystną, utrwaloną tendencję, stałego spadku bezrobocia. Na dzień 31.12.2017r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.824 osób. Dla [...]

Władze samorządowe dobrze ocenia 72 proc. badanych, a 19 proc. źle – wynika z najnowszego badania CBOS. 65 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta, a 26 proc. źle, 50 proc. [...]