Punkty sprzedaży


Gazeta Głos Węgrowa i Okolic jest wprowadzona do oferty sieci kolportażowych: Ruch, Kolporter i Garmond Press, dlatego można ją nabyć w każdym kiosku i sklepie z prasą na terenie powiatu węgrowskiego. Jest także dostępna w urzędach pocztowych i w sprzedaży bezpośredniej u listonoszy. Jest do kupienia w niemal 70 punktach obsługiwanych przez zewnętrzne firmy.

 

Wydawca nawiązał również współpracę z innymi punktami sprzedażowymi. Punkty te nie specjalizują się w sprzedaży prasy, ale chcą udostępnić swoim klientom gazetę Głos Węgrowa i Okolic z uwagi na jej wartość dla społeczności lokalnej. Punkty zostały oznaczone na mapie obok, w chwili obecnej jest ich około 20.

 

Firmy chcące wprowadzić do swojej oferty Głos Węgrowa i Okolic prosimy o kontakt z biurem redakcji.