14 - 05 - 2018

Są pieniądze na Centrum Dialogu Kultur!

Reklama 

Za nami bardzo ważne wydarzenie dla miasta Węgrowa. W jednej z sal węgrowskiego klasztoru 9 maja nastąpiło podpisanie umowy na realizacje inwestycji pn. „Dwa bliźniacze klasztory. Węgrów i Rawa Ruska”, w ramach którego w naszym mieście powstanie Centrum Dialogu Kultur!

 

Podczas konferencji, w której udział wzięli: ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, ks. Biskup Tadeusz Pikus Ordynariusz Drohiczyński, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Magdalena Gawin, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Marek Renik, Burmistrz Miasta Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki oraz koordynator projektu Zofia Paczóska.

Jak mówiła wicemarszałek Maria Koc, celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (Polska-Ukraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz Ośrodka Dialogu Kultur i Rodzinnego Domu Dziecka w Rawie Ruskiej, rozwijanie dialogu kultur poprzez wymianę młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych.
– To jeden z naszych czołowych zabytków, dzięki środkom z Ministerstwa Rozwoju z programu współpracy trans granicznej będzie miał szansę na rewitalizację i odrestaurowanie. Odzyska swój blask i będzie służył nowym celom kulturalno-społecznym. Dla nas mieszkańców jest to ważny dzień. Węgrów jest miastem zabytkowym, mamy tu najwyższej klasy zabytki epoki baroku i jesteśmy z nich bardzo dumni. To wielkie zobowiązanie, bo o te zabytki musimy dbać, aby kolejnemu pokoleniu przekazać to dziedzictwo w jak najlepszym stanie – mówiła Maria Koc, dziękując Ministerstwu Rozwoju, że te dostrzegło konieczność zainwestowania środków w Węgrowie oraz w Rawie Ruskiej.

W Węgrowie powstanie Centrum Dialogu Kultur i Muzeum Węgrowa, które w ramach tego centrum będzie funkcjonować. Oprócz tego W celu utworzenia Centrum Dialogu Kultur oraz w ramach rewitalizacji klasztoru w Węgrowie przewidziane są prace budowlane w budynku klasztoru, takie jak wymiana poszycia i pokrycia dachowego na budynku klasztornym, remont elewacji wraz z wymianą stolarki, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej, zadaszeniu wirydarza z przeznaczeniem na dużą salę wielofunkcyjną, przystosowaniu pomieszczenia w budynku klasztornym do funkcji kuchennych niezbędnych dla pełnego wykorzystania sali wielofunkcyjnej i miejsc noclegowych, wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz montażu windy osobowej. Sala Wielofunkcyjna w wirydarzu zostanie wyposażona w meble i sprzęt. Będą odbywać się tam konferencje, koncerty, projekcje filmowe, spektakle, wystawy.

Oprócz tego klasztor zostanie przystosowany do celów noclegowych. Powstanie w nim 42 miejsca dla potencjalnych turystów.

Inwestycja trwała będzie także na Ukrainie w Rawie Ruskiej, gdzie znajduje się bliźniaczo podobny klasztor. On jest w fatalnym stanie, przez lata był zapomnianym miejscem. Dzięki środkom z tego funduszu, przy granicy z Polską powstanie Dom Dziecka dla dzieci z Donbasu, obszaru szczególnie dotkniętego trudami wojny.

Koszty całkowite projektu to 2.638.872,62 EUR, z czego dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 wyniesie 2.374.985,32 EUR, a wkład własny 263.887,30 EUR.

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

24 maja na obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie Akademia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych podsumowała sezon 2017/2018.   Akademia finansowana jest ze środków powiatu [...]

Do nieprawdopodobnej wręcz historii doszło w piątek około godz. 18 na trasie Ruchna – Szaruty. Wedle naszych informatorów, dwa pojazdy z zamaskowanymi sprawcami próbowały zatrzymać samochód [...]

  21 maja na Rynku Mariackim nastąpiło otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej przy okazji 100-lecia Niepodległości.   Wystawa [...]

Wengroove HIP-HOP Festiwal już po raz trzeci zagości na Rynku Mariackim w malowniczym Węgrowie. 28 lipca fani rapu będą mogli wziąć udział w największym na wschód od Warszawy letnim festiwalu [...]