14 - 06 - 2018

Są pieniądze na PSZOK w Sadownem!

Reklama 

Gmina Sadowne pozyskała środki na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Trwa przetarg na realizację tej inwestycji.

 

30 maja w urzędzie gminy w Strachówce odbyło się uroczyste podpisanie umów na gospodarkę odpadami w ramach realizacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Gmina Sadowne na zadanie pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sadowne” otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 430 tys. zł.

Jak poinformował wójt gminy Sadowne, Waldemar Cyran, w ramach inwestycji zostaną zakupione pojemniki i kontenery na odpady, a także powstanie wiata na kontenery otwarte. Poza tym, teren wokół zostanie zagospodarowany oraz oświetlony.

W punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierane będzie 14 rodzajów odpadów, w tym: papier, tworzywo sztuczne, metale, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe, chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony i popiół.

Powstanie również punkt napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych wykorzystywanych do ponownego użycia. Dla mieszkańców zostanie przygotowana także akcja edukacyjna dotycząca selektywnego zbierania odpadów. W dniu 4 czerwca Gmina Sadowne ogłosiła przetarg na realizację tej inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi w 19 czerwca.

 

Fot. UG Sadowne

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Dobre wieści z Warszawy. Trzy gminy z powiatu węgrowskiego dostaną dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na stworzenie Otwartych Stref Aktywności.    Dwie „OSY” [...]

1 czerwca wójt Waldemar Cyran poinformował, że jego zastępcą zostanie Marcin Gręda – radny Rady Miejskiej Łochowa.   Marcin Gręda to 36-letni ojciec trójki dzieci, mieszka w Łochowie. [...]

16 maja w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. [...]

W obszernym wywiadzie Wójt Gminy Sadowne, Waldemar Cyran opowiedział nam o swoich inicjatywach, które integrują społeczność lokalną. W Sadownem dzieje się dużo, także wydarzeń nietypowych, takich [...]