11 - 10 - 2017

Seniorzy wrócili na… studia!

Reklama 

4 października w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyła się inauguracja kolejnego Roku Akademickiego Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie przybyli zarówno studenci pragnący kontynuować naukę, jak i nowe osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi ŁUTW.

 

Ten uroczysty dzień otworzyła i poprowadziła pełnomocnik dyrektora od spraw ŁUTW, Aneta Kowalczyk. Po oficjalnym przywitaniu gości, głos zabrał Dyrektor MiGOK w Łochowie, Artur Lis, a następnie Katarzyna Kulik – sekretarz Gminy Łochów, która w imieniu Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego odczytała list, skierowany do Słuchaczy ŁUTW oraz do organizatorów tego przedsięwzięcia. W tym dniu zabrał również głos Stanisław Grądzki, poeta, pisarz łochowski, który przez ostanie trzy lata pełnił funkcję przewodniczącego rady programowej ŁUTW, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie a zarazem dyrektor LO w Łochowie – Andrzej Suchenek.

Słuchacze zostali zapoznani z programem na I semestr, który zapowiada się bardzo interesująco. Seniorzy będą mogli wziąć udział w takich zajęciach, jak: j. angielski, aerobik, malarstwo, lektoraty historyczne, ceramika, nauka tanga, nauka obsługi komputera (dzięki nawiązaniu współpracy z LO w Łochowie), brydż, a także z darmowych wyjazdów do teatrów (dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz wyjazdów do Tłuszcza na wykłady z różnych dziedzin, ponadto Wielopokoleniowego Marszu Nordic Walking (w ramach programu „Aktywni +”, dzięki współpracy z OPS w Tłuszczu). Podczas inauguracji odbyło się również głosowanie na nowych członków Rady Programowej ŁUTW oraz wręczenie indeksów nowym studentom.

Spotkanie zostało uświetnione wykładem inauguracyjnym pt: „Teatr, kino, muzyka w XX-leciu międzywojennym” poprowadzonym przez Annę Marię Adamiak – śpiewaczkę operową, operetkową i musicalową, aktorkę, pedagog, a także recitalem w jej wykonaniu.

Na zakończenie przy kawie i herbacie, oraz słodkim poczęstunku wszyscy uczestnicy mogli wymieniać się wrażeniami z tego ważnego dla nich dnia.

 

fot. MiGOK Łochów

MM/AK

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Bezrobocie w dół

22.02.2018

Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wskazują na korzystną, utrwaloną tendencję, stałego spadku bezrobocia. Na dzień 31.12.2017r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.824 osób. Dla [...]

W piątek 9 lutego br. w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie w związku z opracowywaną dokumentacją – Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) [...]

W Nadleśnictwie Łochów nastąpiła ważna zmiana. Dotychczasowy Nadleśniczy Bogusław Piątek odszedł z piastowanego przez siebie stanowiska. Powód jest imponujący!   Bogusław Piątek po latach [...]

  Na terenie gminy Łochów w dalszym ciągu trwa dyskusja związana z przyszłością kluczowej inwestycji. W centrum Łochowa miał powstać tunel, a zamiast tego inwestorzy wybudują wiadukt.   [...]