20 - 02 - 2018

Szkoła w Jartyporach likwidowana

Reklama 

Po roku powrócił temat Szkoły Podstawowej w Jartyporach, którą w kilkanaście miesięcy wcześniej Samorząd Gminy Liw chciał zlikwidować. Wtedy likwidacja została wstrzymana przez kuratorium, teraz do likwidacji przyczynili się… rodzice.

 
Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Jartyporach wzięli sprawę w swoje ręce. Już w trakcie ubiegłego roku szkolnego siedemnastu uczniów zostało przeniesionych do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie. Od września sukcesywnie dołączali do nich kolejni uczniowie. Migracja ta spowodowała, że w SP w Jartyporach na ten moment uczęszcza 17 uczniów. W placówce nie funkcjonuje w ogóle klasa pierwsza, druga i czwarta.
Można po części powiedzieć, że rodzice sami zamknęli tę szkołę. Głównym powodem, którym się kierowali to przede wszystkim warunki, jakie tam panują. Nikt nie ukrywa, że warunki nauki i pracy w szkole w Jartyporach są fatalne. Wystarczy powiedzieć, że szkoła mieści się w drewnianym dworku, który był wybudowany w połowie XIX wieku. Obiekt jest pod kontrolą Konserwatora Zabytków i to co można było w nim zrobić, zrobiliśmy już kiedyś – mówił wójt Bogusław Szymański.

Inwestycje poprawiły sytuację iluzorycznie i choć standard rósł, w dalszym ciągu od innych placówek szkołę w Jartyporach dzieliły lata świetlne. Przykład? Do 2011 roku uczniowie oraz nauczyciele mieli do dyspozycji tylko jedną toaletę. Wspólną. Pomimo kilku inwestycji, straż pożarna dopuściła do użytku tylko parterową część szkoły. Na korytarzu, oprócz prowizorycznej szatni, kiedy pogoda nie pozwalała wychodzić na dwór, odbywały się lekcje W-Fu.
W tej chwili w szkole jest pięć sal lekcyjnych, a przecież za chwilę ruszy szkoła, w której ma być osiem oddziałów. Warunki są bardzo trudne i z tego względów rodzice przenieśli swoje pociechy do innej szkoły – powiedział wójt Bogusław Szymański, który próbował zamknąć szkołę w Jartyporach już w ubiegłym roku.

Zdaniem wójta, liczba uczniów w szkole jest zbyt mała, aby placówka mogła normalnie funkcjonować. Podczas minionej sesji Rady Gminy Liw radni wyrazili wolę zamknięcia placówki (jedna osoba wstrzymała się od głosu).
Do pierwszej klasy od następnego roku szkolnego przyszłoby tylko troje dzieci. Demografia w następnych latach też nie byłaby dobra. Koszty utrzymania placówki są bardzo duże, przy jednocześnie mniejszej subwencji, która odchodzi wraz z dziećmi do innej placówki – mówił wójt.

Wszystko wskazuje na to, że wszyscy uczniowie będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie. Jak opowiadał wójt, taka decyzja została wypracowana wspólnie z rodzicami, choć gmina Liw żałuje, że dzieci nie pozostaną w szkołach znajdujących się na terenie gminy, na przykład w Ruchnie.
Rodzice niestety nie wyrazili na to zgody, byli jednomyślni w sprawie wyboru węgrowskiej placówki – skomentował Bogusław Szymański.

To już kolejna miejscowość gminy Liw, która zostanie włączona w obwód węgrowskiej placówki. Oprócz Jartypor, władze Węgrowa przywożą już dzieci z Jarnic, Ludwinowa i Kryp.

Reforma oświaty, patrząc na powiat węgrowski, najmocniej dotknęła właśnie gminę Liw, która prowadzi dużo szkół podstawowych. W 2018 roku gmina znacznie zwiększyła wydatki na ten sektor.
Odstąpiliśmy od tworzenia na terenie Węgrowa własnej Szkoły Podstawowej, bo to byłby jeszcze większy cios finansowy skierowany w budżet naszej gminy, nikt przecież nie pozwoliłby na zlikwidowanie wielu szkół w mniejszych miejscowościach i dowożenie dzieci do jednej placówki, która znajdowałaby się w budynku po Gimnazjum Gminy Liw – skomentował wójt, dodając, że przyszłość budynku, w którym znajduje się gimnazjum wciąż jest nieznana, choć Samorząd Gminy Liw złożył ofertę zakupu tej nieruchomości Zarządowi Powiatu Węgrowskiego. Oferta póki co nie doczekała się odpowiedzi.

 

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Kolejne inwestycje na terenie gminy Liw zaczną się lada dzień. Pod koniec maja wójt Bogusław Szymański podpisał umowę na dofinansowanie budowy drogi Jartypory – Butlerów. Samorząd Województwa [...]

Dobre wieści z Warszawy. Trzy gminy z powiatu węgrowskiego dostaną dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na stworzenie Otwartych Stref Aktywności.    Dwie „OSY” [...]

Gmina Liw w roku ubiegłym uzyskała w ramach unijnego programu Leader pomoc finansową na remont świetlic wiejskich w sześciu miejscowościach: Ruchna, Wyszków, Witanki, Połazie, Popielów i [...]

21 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na finansowanie z UE projektu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody, [...]