09 - 11 - 2017

„Wielkie Pieniądze dla Klasztoru” – komentarz architekt Renaty Jaszczur- Dębiec, Architektoniczna Pracownia Projektowa w Węgrowie

Reklama 

„Wielkie Pieniądze dla Klasztoru” –  komentarz  architekt Renaty Jaszczur- Dębiec , Architektoniczna Pracownia Projektowa,  w Węgrowie,

głównego  projektanta  dokumentacji budowlanej  „Rewitalizacji budynku dawnego klasztoru z remontem konserwatorskim, przebudową, rozbudową i nadbudową obiektu, ze zmianą sposobu użytkowania  części obiektu na Centrum Dialogu Kultur  w Węgrowie”, do zamieszczonego w Głosie Węgrowa artykułu  p. Mateusza Majewskiego:

 

Informuję Pana Autora artykułu  „Wielkie Pieniądze dla Klasztoru”,

aby zadbał o rzetelność informacji przekazywanej   na łamach  swojej gazety.

 

Miałam wielką przyjemność przez okres wielu miesięcy  roku 2013,  razem z moimi współpracownikami,  jak również z zespołami  wielu firm, wykonywać dokumentację techniczną,   która posłużyła  do rozpoczęcia i prowadzenia prac rewitalizacyjnych

w budynku dawnego Klasztoru ,   jego  adaptacji na Centrum Dialogu Kultur,  jak również stała się podstawą aplikacji o środki norweskie i unijne.

Przez cały okres trwania robót  budowlanych,  w trosce o losy wspaniałego zabytku,  służyliśmy  Inwestorowi –  Parafii, bezinteresowną  pomocą merytoryczną przy wykonywanych pracach. Jesteśmy pełni szacunku i uznania dla Księdza Proboszcza Romualda Koska,  oddającego czas i serce  rozpoczętej inwestycji. Cieszą nas  wszystkie dofinansowania, które posłużą urzeczywistnieniu wizji projektowej.

 

Protestuję przeciwko rozpowszechnianym w artykule, fałszywym  informacjom , dotyczącym zlecenia i kosztu dokumentacji.

 

Cała wielobranżowa dokumentacja została przez Parafię  i moją pracownię zlecona do opracowania kilku firmom, których pracę koordynowałam  w oparciu o  wiodącą branżę architektoniczno-budowlaną mojego Zespołu . Przy projekcie,  przez wiele miesięcy 2013 r,  pracowało łącznie 11 firm – niezależnych podmiotów gospodarczych z Węgrowa, Warszawy, Siedlec, Kałuszyna,  Białej Podlaskiej,  Sokołowa Podlaskiego, a elementy opracowań zadaszenia wirydarza zostały opracowane przy udziale firmy  z  Hiszpanii.

Podany w artykule „bardzo duży koszt dokumentacji” , przypisany mojej pracowni,  po pierwsze  dotyczył wynagrodzenia dla 11 firm, będących autorami branżowych opracowań , a po drugie został  zawyżony.  Na  wszystkie prace wystawiono faktury, w tym faktury VAT,   a ich łączna wysokość  była niższa niż podana w artykule.

Bardzo istotną sprawą jest fakt, iż projektanci zostali wyłonieni przez  Inwestora

z uwzględnieniem konkurencyjności  i wybrania najkorzystniejszej oferty cenowej i terminowej. Całość kosztów wielobranżowych prac projektowych  nie przekroczyła 2%

kosztów inwestycyjnych, przewidzianych dla obiektu zabytkowego w kosztorysach

i była kilkakrotnie niższa od  średnich kosztów tego typów dokumentacji, określonych ustawowo.

Informuję również iż Pan Mateusz Majewski umieścił w artykule zdjęcia prac

nie ” jednej z pracowni w Węgrowie ” lecz  autorskie opracowanie konkretnego autora,          a to należy zgodnie z prawem podpisać, o czym  autor artykułu, wydający gazetę  powinien wiedzieć. Nadmieniam, iż autorem wykorzystanej  wizualizacji  naszego projektu  jest  firma M-Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Miałkowski w Węgrowie.

Autorzy projektów  włożyli dużo trudu  w pracę, cieszą się  z sukcesów realizacyjnych Parafii, pomocy   Miasta i Powiatu dla Niej,  oraz pomocy  Wszystkich,  którym bliski jest los zabytkowego obiektu w naszym Mieście.

A jeśli ktoś chce koniecznie informować   o sukcesach, to warto oprzeć je  na  prawdziwej, własnej pracy,   a nie na  wykorzystywaniu lub umniejszaniu  pracy innych .

Rzetelny przekaz informacji to dzisiaj rzadkość.  Mam nadzieję, iż przyczynię się do zmiany.

 

Renata Jaszczur- Dębiec

 

Redakcja

WARTO ZOBACZYĆ

W minionym  tygodniu doszło do kilku zdarzeń drogowych na terenie powiatu węgrowskiego. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze. 11 czerwca na terenie Szarut. Policjanci na miejscu [...]

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłosił konkurs „Najpiękniejsze Ogrody i Balkony Węgrowa”. Jak co roku mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w konkursie oraz pochwalić się ciężką pracą [...]

14 czerwca w sali widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury odbyło się II Powiatowe Forum Gospodarcze zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie i Powiatowy Urząd Pracy. Starosta [...]

Lada dzień odbędzie się akcja charytatywna organizowana przez Stowarzyszenie „Żyj z całych sił”, „Aktywni Węgrów” i przyjaciół walczącego o normalne życie Pawła Siuchty. Szereg atrakcji i działań [...]

Ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej z północnego Mazowsza mogą nadal składać wnioski o przyjęcie do służby. Rekrutować mogą kobiety i mężczyźni, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy [...]