07 - 11 - 2017

Wielkie pieniądze dla Klasztoru!

Reklama 

Świetna wiadomość dla wszystkich mieszkańców Węgrowa – węgrowski klasztor otrzymał ogromne dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w ramach Funduszy Transgranicznych. Dokładna kwota dofinansowania wynosi 1 622 543,20 EURO, które zostaną przeznaczone na utworzenie Centrum Dialogu Kultur.

 

Centrum Dialogu Kultur to projekt, który w głowach osób związanych z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie jest już od kilkunastu lat, jego inicjatorką była Maria Koc.

 

W sprawie inwestycji spotkałem się z dr. Markiem Sobiszem, kustoszem parafii, który z sentymentem wspominał, że kiedy do parafii przybył proboszcz ks. dr Romuald Kosk, pomysł spodobał mu się niezmiernie, co znacznie zwiększyło szanse powodzenia.
– Zebrało się wówczas kilka osób związanych z parafią, którzy chcieli nad tym pracować. Była to właśnie Maria Koc, a także między innymi Ela Filipek, Marek Soszyński, Roman Postek, Kazimierz Filipiak – osoby, które działały w parafii od dawna. Warto dodać w tym miejscu, że wspomniane osoby, kiedyś były zaangażowane w organizację tzw. „Wieczorów w Klasztorze”, którym patronował nieoceniony ks. kan. Zbigniew Latosi. Rodzi mi się w tym miejscu taka refleksja, że tak naprawdę poniekąd te działania w gruncie rzeczy zawdzięczamy ks. Latosiemu, gdyż ten wysiłek, który włożył w wychowanie młodych ludzi obecnie przynosi wymierne korzyści. Ziarno kiedyś zasiane, przynosi teraz obfite owoce. Powracając, w 2012 roku założyliśmy Stowarzyszenie Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur. W tym czasie ruszyły Fundusze Norweskie, więc jako Zarząd Stowarzyszenia zaczęliśmy tworzyć pod wniosek całą ideę. Parafia zleciła jednej z pracowni architektonicznych w Węgrowie zrobienie projektu budowlano-architektonicznego, którego koszt był bardzo duży, bowiem parafia zapłaciła blisko 200 tys. złotych, z czego 40 tys. pochodziło ze środków Urzędu Miasta – wspominał dr Marek Sobisz.

 

Wówczas nie udało się pozyskać dofinansowania, więc temat został odłożony na bok, aż do końca ubiegłego roku, kiedy to 31 grudnia złożona została fiszka projektowa do pozyskania Funduszy Transgranicznych z Ministerstwa Rozwoju.
– Do naszego sztabu dołączyła Zofia Paczóska, która ma duże doświadczenie w pisaniu projektów i została koordynatorem projektu. W maju nasza parafia otrzymała informację, że projekt przeszedł do kolejnego etapu i do końca czerwca trzeba było złożyć pełen wniosek wraz ze studium wykonalności. 17 października późnym wieczorem z Białorusi otrzymaliśmy wiadomość, że komitet monitorujący pod przewodnictwem Wiceministra Rozwoju Adama Hamryszczaka, ostatecznie podjął decyzję o przyznaniu dotacji parafii w Węgrowie.
Spośród 164 projektów, nasz znalazł się w szczęśliwej 17. Jak widać konkurencja była bardzo duża. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Pani Marszałek Marii Koc, bowiem bez Jej zaangażowania i promowania naszego projektu na zewnątrz, po za Węgrowem, trudno byłoby pozyskać dofinansowanie. Tak jak widzę, Pani Marszałek rzadziej bierze udział w spotkaniach w Węgrowie, ale za to jest bardzo dobrym ambasadorem naszych spraw i Węgrowa na zewnątrz – mówił nasz rozmówca.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie rzędu 2 374 985,32 Euro, warto zaznaczyć, że w związku z tym iż jest to Fundusz Transgraniczny, część środków zostanie przeznaczonych na remont bliźniaczego klasztoru, który znajduje się w Rawie Ruskiej na Ukrainie. Tam oprócz bazy związanej z wymiarem łączącym oba klasztory, powstanie rodzinny dom dziecka dla osieroconych dzieci ze wschodniej Ukrainy, gdzie ciągle prowadzone są działania wojenne. Naszym partnerem po stronie ukraińskiej jest archidiecezja lwowska, której przewodzi osobisty sekretarz św. Jana Pawła II, abp Mieczysław Mokrzycki. Znaczna cześć środków – 1 622 543 EURO– zostanie jednak w Węgrowie.

M-Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Miałkowski w Węgrowie.

Projekt architektoniczno-budowlany – Architektoniczna Pracownia Projektowa Renata Jaszczur-Dębiec – opracowanie wizualizacji M-Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Miałkowski w Węgrowie.

Wbrew obawom, Centrum Dialogu Kultur doskonale wpisze się w aktualną działalność parafii, nie ma zatem zagrożenia, że zlikwidowanie zostanie świetnie funkcjonujące przedszkole. A co znajdzie się w samym centrum? Jak opowiada dr. Sobisz, często ludzie odbierają to w sposób pragmatyczny – „a, dostali pieniądze i wyremontują klasztor”. Jak mówi, to nie wszystko.
– Sam remont także jest dla nas pewnym wyzwaniem, tylko tak naprawdę obok fizycznej inwestycji, polegającej na remoncie, pojawia się drugi wymiar tego projektu: społeczno-kulturalny. To centrum ma w swojej istocie być placówką, która będzie prowadziła edukację kulturotwórczą w wymiarze dialogu różnych kultur, a to wszystko wynika z historii naszego miasta, czyli pięknej wielokulturowości, która tu była. Centrum Dialogu Kultur ma szansę stać się pomostem łączącym historię z teraźniejszością. Dodatkowym atutem tego projektu, jest promocja. Wspólny Sekretariat Techniczny, który z ramienia Ministerstwa Rozwoju nadzoruje realizację programów transgranicznych, kładzie duży nacisk, aby projekt był rozreklamowany nie tylko w samym regionie, ale w Polsce oraz poza jej granicami. Z tej racji wydaje mi się, że jest to doskonała promocja naszego miasta, ze wspaniałymi zabytkami, z naszą węgrowską kulturą, którą tworzą poszczególne osoby, czyli w gruncie rzeczy promocją każdego z nas, mieszkańców. Mówiąc tak na marginesie, pojawiła mi się taka refleksja, że poprzez przyznanie parafii tego dofinansowania, to jest to w gruncie rzeczy inwestycja w rozwój naszego miasta, bowiem wokół idei Centrum Dialogu Kultur, może rozwijać się wiele gałęzi życia społecznego, kulturalnego, a także gospodarczego – mówił Marek Sobisz.

 

W Centrum Dialogu Kultur ma powstać muzeum, sale edukacyjne, multimedialne, miejsce na konferencje, wystawy. Dodatkowo parafia, poza projektem, ale wpisuje się w wielką ideę Centrum Dialogu Kultur, zamierza utworzyć w podziemiach klasztoru stałą wystawę stała poświęconą Janowi Dobrogostowi Krasińskiemu.
– W centrum będą prowadzone zajęcia dla młodzieży z Węgrowa i nie tylko. Mamy też świetną wiadomość dla władz i mieszkańców Węgrowa, którzy od dawna mówili, że w mieście brakuje taniej bazy noclegowej. Nasz projekt zakłada dostosowanie strychu klasztoru właśnie do takich celów, żeby wycieczka, która przyjeżdża do miasta mogła swobodnie pozostać tu dłużej. Oprócz wymienionych pokrótce działań, bowiem nie sposób jest krótko opisać skali i zasięgu, będzie zaproponowana szeroka oferta edukacyjno-kulturalna, która będzie miała na celu z jednej strony opowiadać o bogactwie dziedzictwa i historii Węgrowa, a z drugiej będzie doskonałym elementem wpisującym się w szereg prowadzonych działań różnych instytucji miasta w promocję tego, z czego możemy być dumni jako mieszkańcy – zapowiadał kustosz parafii.

Projekt zakłada nie tylko dostosowanie tych miejsc do użytku, ale także organizację konkretnych działań – konferencji, wystaw, koncertów, prelekcji i spotkań. Prace inwestycyjne potrwają dwa lata i rozpoczną się w przyszłym roku.

 

 

„Nawiązując do artykułu, który pojawił się na łamach „Głosu Węgrowa i Okolic” 31 października, pragnę dokonać sprostowania. Otóż w przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego wykonanego w 2013 roku zaangażowana była Architektoniczna Pracownia Projektowa p. Renaty Dębiec oraz 11 firm branżowych. Podana kwota jest zawyżona, bowiem zostały do niej załączone wydatki związane z przygotowaniem studium wykonalności oraz wniosku. Pomyłka wynikła tylko i wyłącznie z mojego pośpiechu. Ze swojej strony przepraszam za zaistniałe nieporozumienie i jednocześnie dziękuję za zrozumienie, że każdy przy dużym nakładzie pracy może o czymś zapomnieć

Marek Sobisz”.

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

W minionym  tygodniu doszło do kilku zdarzeń drogowych na terenie powiatu węgrowskiego. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze. 11 czerwca na terenie Szarut. Policjanci na miejscu [...]

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłosił konkurs „Najpiękniejsze Ogrody i Balkony Węgrowa”. Jak co roku mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w konkursie oraz pochwalić się ciężką pracą [...]

14 czerwca w sali widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury odbyło się II Powiatowe Forum Gospodarcze zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie i Powiatowy Urząd Pracy. Starosta [...]

Lada dzień odbędzie się akcja charytatywna organizowana przez Stowarzyszenie „Żyj z całych sił”, „Aktywni Węgrów” i przyjaciół walczącego o normalne życie Pawła Siuchty. Szereg atrakcji i działań [...]

Ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej z północnego Mazowsza mogą nadal składać wnioski o przyjęcie do służby. Rekrutować mogą kobiety i mężczyźni, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy [...]