29 - 11 - 2017

Zbliża się coroczne święto tradycji

Reklama 

Na zachodnich rubieżach Podlasia i wschodniego Mazowsza, w dorzeczu Bugu i Liwca, tam, gdzie krzyżują się trzy tradycje i rok w rok spotykają się legacze z trzech Diecezji, przez kilkanaście grudniowych dni odbywać się będą trzy niezwykłe, połączone ze sobą wydarzenia: Festiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”, XVI Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawce oraz II Tabor Podlaski.

 

Na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne MiGOK zaprasza do Łochowa. Za sprawą udanej I edycji Taboru, Ośrodek postanowił uruchomić II Tabor Podlaski, który odbędzie się w dniach 1-2.12.2017. Wezmą w nim udział tacy artyści i formacje, jak m.in. Janusz Prusinowski, Piotr Piszczatowski, Kapela Hałasów, Iwona Kopiwoda, Kazimierz Soszka, Kapela Lipy, Maćko Korba, Andrzej Klejzerowicz, Orkiestra Wielkich Bębnów, Kapela Brodów, Michał Pietrusiewicz, Paweł Grochowski, Adam Strug. Artyści ci porwą uczestników w świat muzyki i tańców tradycyjnej. Te pierwsze dwa dni grudniowe wypełnione zostaną warsztatami „Muzyczne Dialekty Mazowsza”, które połączą rytm, taniec i śpiew oraz grę na instrumentach perkusyjnych i melodycznych.

Punktem wyjścia będą dla nas wyrywasy i melodie z Rawskiego, Radomszczyzny, Płockiego, Łowickiego, Kujaw i Podlasia. Będziemy nucić, śpiewać, klaskać, tupać, wirować, wnikać w strukturę rytmu, ruchu i melodii, poznawać właściwości tańców i używać instrumentów. Będziemy sięgać również do nagrań archiwalnych i odwoływać się nieustannie do praktyki wiejskich muzykantów – mistrzów stylu i improwizacji. Liczymy na intensywne doświadczenie wspólnego muzykowania na różnych poziomach, kontakt w muzyce i tańcu, wzajemne inspiracje i otwartość na improwizację w języku i dialektach muzyki tradycyjnej.

01-02.12.2017 (piątek godz. 15.00, sobota godz.10.00)

  • Warsztaty „Muzyczne Dialekty Mazowsza” (Janusz Prusinowski, Piotr Piszczatowski)
  • Warsztaty tańców podlaskich (Iwona Kopiwoda, Kazimierz Soszka)
  • Warsztaty pieśni tradycyjnych (Jacek Hałas)
  • Warsztaty gry na ligawce (Andrzej Klejzerowicz)
  • Warsztaty gry na lirze korbowej (Maciej Cierliński)

godz. 20.00 – potańcówka ostatkowa – II Tabor Podlaski, prowadzenie Janusz Prusinowski, Piotr Piszczatowski, Jacek Hałas, Iwona Kopiwoda oraz zaproszeni artyści.

03-08.12.2017 – wieczorami, w historycznych świątyniach naszego regiony grane będą koncerty pieśni adwentowych i wędrownych śpiewaków. Również prowadzone będą badania terenowe w Dorzeczu Bugu i Liwca (zbierać będziemy pieśni, muzykę i obrzędy).

10.12.2017 – w Łochowie dokona się finał projektu Festiwalu Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”, podczas którego odbędzie się XVI Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawkach.

Wydarzeniu temu będą towarzyszyły:

godz. 12.00 – uroczyste otrąbieniem Adwentu na Mszy Św. w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie;

godz. 13.00 – panel dyskusyjny – omówienie wyników badań terenowych (prof. dr hab. Piotr Dahlig, Jacek Hałas, Robert Lipka, Maciej Cierliński, Adam Strug, Artur Lis, Andrzej Klejzerowicz oraz zaproszeni goście);

godz. 14.00 – przesłuchanie uczestników Konkursu Gry na Ligawkach;

godz. 15.00 – Koncert Kapeli Brodów, Kapeli Hałasów, Kapeli Stara Lipa, Kapeli Lipy i zaproszonych gości;

godz. 17.00 – uroczyste ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

 

 

Festiwal zostanie zakończony 19.XII. 2017 w Sokołowskim Ośrodku Kultury – Podlaskim Konkursem Gry na Ligawkach.

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

inf. prasowa MiGOK w Łochowie

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

Bezrobocie w dół

22.02.2018

Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wskazują na korzystną, utrwaloną tendencję, stałego spadku bezrobocia. Na dzień 31.12.2017r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.824 osób. Dla [...]

W piątek 9 lutego br. w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie w związku z opracowywaną dokumentacją – Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) [...]

W Nadleśnictwie Łochów nastąpiła ważna zmiana. Dotychczasowy Nadleśniczy Bogusław Piątek odszedł z piastowanego przez siebie stanowiska. Powód jest imponujący!   Bogusław Piątek po latach [...]

  Na terenie gminy Łochów w dalszym ciągu trwa dyskusja związana z przyszłością kluczowej inwestycji. W centrum Łochowa miał powstać tunel, a zamiast tego inwestorzy wybudują wiadukt.   [...]