Zamknij
REKLAMA

60 inwestycji w powiecie węgrowskim. Na co dostali pieniądze?

04:35, 26.07.2022 | Materiał partnera: Mazowsze
REKLAMA

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie węgrowskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało 60 inwestycji.

60 inwestycji w powiecie węgrowskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu są mazowieckie programy wsparcia – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska (sejmikowy klub PSL). – Nie tylko pozwalają realizować najpotrzebniejsze z punktu widzenia mieszkańców projekty, ale również skłaniają do wykazywania się inicjatywą, aktywnością i pomysłowością. Dzięki temu powstają przedsięwzięcia, na które samorządy lokalne nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie węgrowskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 89 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza w gminie Łochów w 2022 roku – 13,6 tys. zł;

– sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej zawierającej projekt, kosztorysy, specyfikacje budowy kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. dla budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 3 i Przemysłowej 2 w Węgrowie – 58 tys. zł;

– zakup systemu pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznym ekranie LED w gminie Korytnica – 12,4 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Łochów w 2022 roku – 5,2 tys. zł;

 

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego 3 z powiatu węgrowskiego. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 172,6 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w Węgrowie – etap I – 86,9 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne (Sadowne ul. Drak i ul. Słoneczna, Złotki, Sadoleś) – 33,7 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Korytnica – 52 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie węgrowskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 28 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 280 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ziomaki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pobratymy – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonna – 10 tys. zł;

– zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Trzcianka – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Sucha – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebucza – 10 tys. zł;

– doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kąty – 10 tys. zł;

– doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazów – 10 tys. zł;

– doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Połazie Świętochowskie – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w miejscowości Nojszew – 10 tys. zł;

– ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Decie – 10 tys. zł;

– remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trawy – 10 tys. zł;

– zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w Zawadach – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ogrodniki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin – 10 tys. zł;

– wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Rostki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczogęby – 10 tys. zł;

– rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Grabiny – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetleniowych w sołectwie Morzyczyn Włościański – 10 tys. zł;

– wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zarzetce – 10 tys. zł;

– ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Kocielnik – 10 tys. zł;

– zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla sołectwa Stare Lipki – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie węgrowskim wsparcie w wysokości ponad 1,1 mln zł otrzyma 6 inwestycji.

Dbanie o kondycję fizyczną jest ogromnie ważne, dlatego chcemy, aby wszyscy Mazowszanie mieli możliwość skorzystania z boisk, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, ale także lodowisk czy skateparków. I ten program to umożliwia. Do tej pory dzięki naszej pomocy powstało już ponad 500 obiektów – podkreśla członki zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc (klub KO).

Dofinansowane zostały:

– modernizacja sali gimnastycznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kołodziążu – 179,5 tys. zł;

– modernizacja i doposażenie hali sportowej w Stoczku – 300 tys. zł;

– modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Miedznie – 82,5 tys. zł;

– modernizacja hali sportowej przy ZSP w Węgrowie - etap I – 300 tys. zł;

– przebudowa boiska gminnego wraz z zapleczem socjalnym w Jartyporach – 116,3 tys. zł;

– rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie – 135 tys. zł;

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 7 strażnic z powiatu węgrowskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył 203 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja strażnicy OSP Zieleniec, gmina Sadowne – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Łochów, gmina Łochów – 28 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Węgrów, miasto Węgrów – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Orzeszówka, gmina Miedzna – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Leśnogóra, gmina Grębków – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Stoczek, gmina Stoczek – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Wierzbno, gmina Wierzbno – 25 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 8 ochotniczych straży pożarnych z powiatu węgrowskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 169 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Grębków – 100 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Rabiany – 5 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Wyszków – 2 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Starawieś – 6,4 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Borzychy – 1,5 tys. zł;

– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Sadowne – 20 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Mrozowa Wola – 14 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wierzbno – 20 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości 4 mln zł trafi na budowę i przebudowę dróg gminnych: Kpt. Jana Jabłonowskiego, Jana i Matyldy Matlińskich, Edmunda Zarzyckiego, Janusza Korczaka, Edwarda Szymańskiego w mieście Węgrów.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie węgrowskim wsparcie  w wysokości 180 tys. zł otrzymały 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– remont dzwonnicy bramnej przy kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie – 40 tys. zł;

– prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym oraz ołtarzu bocznym św. Antoniego w kościele pw. św. Stanisława BM w Czerwonce Liwskiej – 60 tys. zł;

– prace konserwatorskie Epitafium Nagrobnego Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie – 80 tys. zł.

(Materiał partnera: Mazowsze)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%