Zamknij
REKLAMA
wg programu
StPr/22/0597
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu stażu
StPr/22/0601
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu stażu
StPr/22/0603
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu stażu
StPr/22/0606
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu stażu
StPr/22/0612
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu
StPr/22/0613
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu
StPr/22/0596
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg zawodu
StPr/22/0574
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prace biurowe w oddziale administracyjnym Sądu Rejonowego
StPr/22/0576
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg zawodu
StPr/22/0577
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN