Zamknij
REKLAMA

Rekordowy budżet Gminy Miedzna

14.44, 17.01.2023 A.K. Aktualizacja: 14.44, 17.01.2023
REKLAMA

– Budżet na 2023 rok jest rekordowy. Dzięki dofinansowaniom rządowym, które otrzymaliśmy i które to programy nadal będą realizowane, jest on ambitny i optymalny – mówił podczas ostatniej sesji wójt gminy Miedzna Tadeusz Okulus. Zdania tego nie podzieliła wiceprzewodnicząca rady Anna Gmiter.O zmianach i planowanych zadaniach na 2023 rok dyskutowano w czwartek, 29 grudnia, podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Miedzna.

Dochody zaplanowano na kwotę ponad 29,911 mln zł, z czego dochody bieżące to 15,357 ml zł, a dochody majątkowe – 14,554 mln zł. Znaczny wzrost wynika głównie z tytułu wprowadzonych środków z Polskiego Ładu. Do budżetu na etapie projektu ujęto przychody na ogólną kwotę w wysokości ponad 3,162.ml zł z tego: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwotę – 2,425 mln zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu w kwocie 2,403 mln zł (związany głównie z realizacją inwestycji oraz z wolnych środków – 737 tys. zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie – 528 tys. zł). Z kolei wydatki wyniosą ponad 32,842 mln zł, z tego wydatki bieżące – 15,793 mln zł i wydatki majątkowe – 17,049 mln zł.Jak więc łatwo zauważyć wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę niemal 436 tys. zł. Niedobór ten zostanie pokryty niewykorzystanymi z 2021 roku wolnymi środkami.

Na etapie projektu zaplanowano deficyt budżetu wyniósł 2,931 mln zł i zostanie on pokryty nadwyżką z 2021 roku w kwocie 2,403 mln zł i wolnymi środkami w wysokości 528 tys. zł.  Przychody budżetu na etapie projektu zaplanowano na 3,162 mln zł, zaś rozchody sięgają prawie 231 tys. zł. Są to spłaty w 2023 roku zaciągniętych wcześniej pożyczek wraz z odsetkami. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 roku według projektu wyniesie ponad 461 tys. zł.

Wątpliwości co do projektu uchwały budżetowej miała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Miedzna Anna Gmiter. – Po raz pierwszy przyjmujemy budżet w sytuacji, gdzie wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące. Pani skarbnik asekuracyjnie zabezpieczyła naszą gminę na wypadek rosnących cen i to jest sytuacja prawidłowa. Powinno nam dać do myślenia to, że jeżeli sytuacja gminy będzie się utrzymywała, to my na następny rok nie mamy nawet złotówki na inwestycje – zaznaczyła.

Radna Anna Gmiter poruszyła też rolę, jaką odgrywają radni przy konstruowaniu budżetu. Jak zauważyła jest ona drugorzędna, kompetencje te należą bowiem do wójta gminy, a ten może skorzystać z rad i wniosków radnych, ale nie musi.
Widzimy to na przykładzie naszej gminy, gdzie jeszcze w ubiegłej kadencji mogliśmy wnioskować w formie pisemnej. W tej kadencji tej możliwości nie mamy. Nawet gdybyśmy chcieli wprowadzić zmiany w trakcie roku budżetowego, to jako radni mamy takie prawo, ale musimy uzyskać zgodę wójta – kontynuowała.

Radna Gmiter wyraziła też niezadowolenie z powodu zbyt niskich środków płynących do gminy ze źródeł zewnętrznych. Podkreśliła, że radni, nie mając możliwości wnioskowania o dofinansowania nie mogą nic zrobić, nie ponoszą więc też odpowiedzialności za politykę finansową gminy. – W 2022 roku płynęły milionowe środki, do nas również, ale były to kwoty znacząco różniące się od środków pozyskanych przez gminy z naszego powiatu – gorzko podsumowała radna.

Na zarzuty radnej odpowiedział wójt gminy Miedzna Tadeusz Okulus.– Budżet na 2023 rok jest rekordowy. Dzięki dofinansowaniom rządowym, które otrzymaliśmy i które nadal będziemy otrzymywać, jest on ambitny i optymalny. Chodzi tu szczególnie o zakres inwestycji, jakie są zaplanowane i na jakie mamy uzyskane dofinansowania. Trzeba brać pod uwagę to, że na każdą inwestycję trzeba mieć wkład własny. To też się bierze z pieniędzy budżetowych. Jeżeli byśmy mieli więcej zaplanowanych inwestycji, byłby problem ze spięciem budżetu. Mamy zaplanowane inwestycje na najbliższe lata, które będziemy realizować, ale podstawą tego jest wykonanie projektów i uzyskanie w następnym etapie dofinansowań – wyjaśnił.

Wójt Tadeusz Okulus przypomniał też o najważniejszych zadaniach zaplanowanych na 2023 rok, do których zaliczył: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, remonty dróg gminnych, rozbudowę ujęcia wody w Miedznie,  poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a także przebudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Zwycięstwa i ul. 1000-lecia w Miedznie. Podkreślił też, że większość inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu.
Życzyłbym sobie, żeby takie inwestycje i w takim zakresie były realizowane nie tylko w 2023 roku, ale i latach następnych. To na pewno poprawi standard życia naszych mieszkańców, a to nam chodzi. Co do składania wniosków, takie państwo możecie składać indywidualnie, bo poprzednio to był koncert życzeń, z którego niewiele się realizowało. Do wszystkiego należy podchodzić realnie i na miarę potrzeb większości mieszkańców. Wtedy po uzyskaniu akceptacji radnych będziemy to wykonywać – zakończył dyskusję.

Pozostali radni nie mieli już pytań. Uchwała budżetowa gminy na 2023 rok została przegłosowana niemal jednogłośnie – 12 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

(A.K.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%