Zamknij
REKLAMA

O powiatowych inwestycjach w 2020 roku z Wicestarostą

17:22, 05.02.2020 | M.M
REKLAMA

Kontynuując przegląd planów poszczególnych samorządów nie mogliśmy pominąć Samorządu Powiatu Węgrowskiego, na czele którego stoi starosta Ewa Besztak oraz wicestarosta Marek Renik. To właśnie z Markiem Renikiem porozmawialiśmy o ambitnych planach, jakie założył sobie na najbliższe miesiące powiat.

W 2020 roku Powiat Węgrowski na inwestycje planuje wydać 24 mln złotych. Co znajdzie się w tej sumie? Zaplanowane inwestycje dotyczą min. przebudowy dróg powiatowych, które realizowane będą przy finansowym wsparciu zewnętrznym – Funduszu Dróg Samorządowych i Budżetów Samorządów Gminnych. Na rok 2020 zostały złożone 3 wnioski do Funduszu na łączną wartość 18 349 752 zł. Dwa wnioski dotyczą zadań, których realizacja założona jest na okres dwóch lat.  Obecnie władze czekają na ostateczną listę rankingową, aby móc rozpocząć procedury zamówień publicznych. W ramach dofinansowania (jeśli zostanie przyznane), zrealizowana zostanie długo planowana inwestycja w Węgrowie – przebudowa ulic Żeromskiego, Wieniawskiego, Polnej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Podlaską. 
- Mamy też gotowy projekt kontynuacji tej inwestycji. Dokończenie będzie polegało na przebudowie drogi od nowego ronda do mostu. Budżet jest bardzo odważny pod względem inwestycji. Zgodnie z tym co zapowiadaliśmy już wcześniej, chcemy wykorzystywać  szanse, które pojawiają się w postaci projektów rządowych i unijnych. Staramy się korzystać z różnych źródeł zewnętrznych finansowania, czego dowodem jest również inwestycja „Przebudowa drogi Powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna-Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie” na kwotę 600 000 zł współfinansowana z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych  – dodał Marek Renik

Ponadto w budżecie na rok 2020 znajdują się inwestycje drogowe kontynuowane z roku 2019, których realizacja zaplanowana została w cyklu dwuletnim, przy udziale środków własnych oraz zewnętrznych (Funduszu Dróg Samorządowych i Samorządu Gminnego) trwa „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205 W Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rzece Wielącz” na łączną wartość 4,3 mln zł. 
- Planujemy w 2020 roku składać kolejne wnioski, na kolejne inwestycje do Funduszu Dróg Samorządowych. Z naszych informacji wynika, że w tym roku będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie do dwóch zadań. Jakie inwestycje planujemy zgłosić w ramach programu? Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania projektu drogi Wierzbno-Karczewiec. Prace nad projektem przedłużają się, ale mam nadzieję, że uda się go wykonać w terminie i zgłosić do dofinansowania. Drugą inwestycją, o którą chcemy się ubiegać jest droga w miejscowości Barchów. Miała być ona realizowana w roku 2019, jednak oferty złożone w ramach trzech postępowań przetargowych znacząco przewyższały zabezpieczone środki na ten cel.  Inwestycja miała być realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Biorąc pod uwagę, iż ta formuła się nie sprawdziła, rozpoczęliśmy prace projektowe inwestycji. W chwili obecnej mamy już wyłonionego wykonawcę dokumentacji projektowej i mam nadzieję, że przy korzystnej ocenie wniosku realizacja stanie się faktem – zapowiadał Wicestarosta Węgrowski Marek Renik.

Władze powiatu zlecają także projektowanie kolejnych odcinków, tak aby gotowa dokumentacja czekała na szansę na dofinansowanie.
- W tym roku będziemy także projektować kolejne istotne odcinki dróg np. Trzebucza-Milew, łączący powiat węgrowski z powiatem mińskim. Ważną drogą, o którą upominają się mieszkańcy jest odcinek Krypy – Górki Borze, w tym roku także chcemy wykonać projekt, aby w przyszłości zająć się realizacją. Projektujemy też przebudowę drogi Stoczek – Lipki – Kołądziąż – Złotki. Czeka nas sporo prac projektowych. W przyszłości projekty te będziemy zgłaszać do Funduszu Dróg Samorządowych i kolejno realizować – zapowiadał wicestarosta. 

Oprócz inwestycji drogowych,Powiat Węgrowski realizuje wykup drugiej części budynku po Gimnazjum Gminy Liw (ok. 4 mln zł) oraz przygotowanie projektu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
- W tym roku zamierzamy złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy budżetu państwa wykupu drugiej części budynku. Jesteśmy również na etapie realizacji projektu rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie. Pamiętamy o potrzebie rozbudowy  bazy dydaktycznej ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, żeby uczniowie nie musieli już uczyć się w  pawilonach. W roku 2020 planujemy  ogłosić postępowanie na wyłonienie wykonawcy „Koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie”. Zakładamy wykonanie koncepcji do 2021 r. W sferze opiekuńczej i edukacyjnej mamy zatem ambitne cele. Złożyliśmy także dwa wnioski z szansą na bardzo dobre dofinansowanie. Wnioski dotyczą stworzenia Ośrodka Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych, który powstałby w efekcie rozbudowy internatu znajdującego się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Drugi wniosek dotyczy otwarcia Ośrodka Pobytu Ofiar Przemocy w Rodzinie, który byłby zlokalizowany w internacie ZSP w Sadownem. Tam jedno piętro tego internatu jest nieużytkowane i chcielibyśmy przeznaczyć je na takie miejsce. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkania w tej sprawie w Ministerstwie – powiedział Marek Renik.

Wicestarosta chce także kontynuować zakup wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych. W ubiegłym roku zarząd doposażył pracowników w sprzęt umożliwiający prace przy zimowym utrzymaniu dróg we własnym zakresie, a teraz kolejnym krokiem jest dokupienie sprzętu do prac przy letnim utrzymaniu dróg, czyli maszyny umożliwiające bieżącą naprawę dróg. 
- Mamy nadzieję także na zmianę lokalizacji siedziby ZDP. Prowadzimy, rozmowy na ten temat z miastem, planowaliśmy zlokalizować ZDP w budynku, w którym aktualnie siedzibę ma Państwowa Straż Pożarna, lecz miasto także jest zainteresowane tym obiektem, dla nas alternatywą jest dzierżawiony przez miasto budynek po „rejonie energetycznym”. Jesteśmy otwarci na rozmowy i prowadzimy je – dodał Wicestarosta Węgrowski Marek Renik.

(M.M)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
© gwio.pl | Prawa zastrzeżone