Zamknij

Wzrost cen, a umowa o realizację zamówienia publicznego

16.19, 02.06.2022 Artykuł sponsorowany Aktualizacja: 16.20, 02.06.2022
REKLAMA

Początek 2022 roku przyniósł rekordowe wzrosty cen. Drożeją paliwa, energia, produkty żywnościowe czy materiały budowlane. To wszystko przekłada się w sposób bezpośredni na rentowność realizacji zamówienia publicznego. O ile nowe umowy obejmują kosztorysy oparte na zmienionych cennikach, o tyle porozumienia zawarte w ostatnich miesiącach, mogą przynosić wykonawcom straty. Co w tej sytuacji mogą zrobić? Czy warto zapytać zamawiającego o możliwość waloryzacji wynagrodzenia za przetargi? Obsługa prawna zna kilka ciekawych narzędzi zmiany lub rozwiązania umowy, które opiszemy w niniejszym artykule.

Darmowe przetargi budowlane – sytuacja rynkowa

Inflacja konsumencka w Polsce wyniosła w marcu 2022 roku 10,9% w ujęciu rocznym. To najwyższy wzrost cen od ponad dwudziestu lat i to mimo obowiązywania tarczy antyinflacyjnej. Średnia cena paliw jest dziś wyższa o ponad 2 złote za litr, niż rok temu. Co najmniej o 20% wzrosły ceny energii elektrycznej. Drożeją też materiały budowlane. W stosunku do marca 2021 roku wzrosły ceny:

Izolacji termicznych o 63%,

płyt OSB o 50%,

suchej zabudowy o 43%,

dachów i rynien o 37% ,

ścian i kominów o 37%,

instalacji i ogrzewania o 26%,

motoryzacji o 25%,

wykończeń o 25%,

oświetlenia i elektryki o 19%,

wyposażenia i AGD o18%,

farb i lakierów o 14%.

Sytuacja jest daleka od stabilnej, a kolejne kroki podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej nie przynoszą spodziewanych rezultatów. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy warto nadal zawierać umowy z ryczałtowym wynagrodzeniem oraz co mogą zrobić wykonawcy, którzy takie porozumienia mają już podpisane.

Przetargi - obsługa prawna podpowiada

Przywołana sytuacja rynkowa pozwala rozważyć zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspomniana regulacja wskazuje na tzw. zmiany niemożliwe do przewidzenia. Zachodzą one, gdy jednocześnie spełnione są następujące warunki:

konieczność zmiany umowy spowodowały okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,

wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

W sytuacji ich wystąpienia korekta umowy jest możliwa bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

Przetargi - obsługa prawna przygotuje wniosek

W przypadku wystąpienia znaczących podwyżek cen materiałów, energii lub paliw, wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków umowy. Przygotowując takie pismo niezbędne będzie staranne wykonanie analizy kosztowej. Należy w niej wskazać konkretne dane z podaniem ich źródeł. Przykładem może być zapis: płyty OSB oszacowano w pierwotnym kosztorysie na poziomie 84,96 zł za sztukę, podczas gdy obecna ich wartość u dostawcy wynosi 99,87 złotych za sztukę. Jako środek dowodowy warto załączyć kalkulację przekazaną przez swojego dostawcę oraz innego oferenta. Im bardziej szczegółowo umotywujemy swój wniosek, tym większa szansa na przychylność ze strony zamawiającego.

Darmowe przetargi budowlane – alternatywą może być też rozwiązanie umowy

W przypadku zaistnienia określonych okoliczności, możliwe jest także rozwiązanie umowy. To dobra alternatywa, gdy zamawiający nie chce się zgodzić na korektę wynagrodzenia. Rozwiązanie może przybrać formę:

odstąpienie od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 395 kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

porozumienia stron – art. 353 kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

wypowiedzenia umowy w przypadkach w niej określonych.

W przypadku, gdy umowa przynosi straty wykonawcy, a zamawiający nie chce współdziałać przy jej rozwiązaniu, pozostaje jedynie skierowanie sprawy na ścieżkę sądową.

Przetargi publiczne wyszukiwarka – dwie możliwości sądowe

Jeśli w umowie o realizację zamówienia publicznego brakuje klauzul waloryzacyjnych, wykonawca ponoszący stratę z przyczyn nadzwyczajnych, może na drodze sądowej o taką waloryzację poprosić. Żeby jego wniosek spotkał się z uznaniem niezależnego organu, niezbędne jest jednoczesne spełnienie czterech niżej wymienionych przesłanek:

wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków,

realizacja świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania byłaby połączona z nadmiernymi trudnościami albo groziła jednej ze stron rażącą stratą,

istnieje związek przyczynowy między nadzwyczajną zmianą stosunków i nadmiernymi trudnościami lub groźbą rażącej straty w związku z realizacją zamówienia oraz,

strony nie przewidywały ryzyka związanego ze zmianą stosunków na etapie zaciągania zobowiązania.

Alternatywną możliwością pozostaje sądowe rozwiązanie umowy w oparciu o regulacje art. 357 kodeksu cywilnego. Pomocne w przygotowaniu odpowiednich dokumentów będzie wsparcie firmy z sekcji ‘przetargi obsługa prawna’.

Przetargi publiczne wyszukiwarka – co po rozwiązaniu umowy?

Rozwiązanie umowy o realizację zamówienia publicznego, czy to w wyniku porozumienia, czy na skutek interwencji sądu, może być idealnym momentem do intensywnych poszukiwań nowych zleceń. Nauczony doświadczeniem wykonawca, jeszcze wnikliwej przygotuje swoją ofertę i zaproponuje takie warunki, które zabezpieczą obie ze stron porozumienia. Jak szukać przetargi publiczne? Wyszukiwarka https://www.oferent.com.pl to wygodne rozwiązanie, które agreguje praktycznie wszystkie zamówienia dostępne w danym momencie na rynku. Listę można przeglądać po wielu różnych filtrach, w tym geograficznych, branżowych czy w podziale na usługi, dostawy i darmowe przetargi budowlane. Istnieje też opcja wykorzystania kluczowej frazy słownej, dzięki czemu interesujące nas zamówienia pojawią się w kolejności chronologicznej (zgodnie z datą publikacji). W ten sposób bardzo szybko pozyskamy nowe zlecenia i zawrzemy umowę, która pozwoli na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

 

(Artykuł sponsorowany)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%