Zamknij
REKLAMA

Na co wydali pieniądze?

07:03, 27.12.2021 | Materiał partnera: Mazowsze
Skomentuj
REKLAMA

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie węgrowskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

Oddział neurologiczny mazowieckiego szpitala w Siedlcach w nowej odsłonie

Więcej łózek dla pacjentów, komfortowe pokoje czy nowy sprzęt to tylko kilka udogodnień, w zmodernizowanym oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym – zaznacza marszałek Adam Struzik. – To kolejna inwestycja w szpitalu w Siedlcach. W ostatnich latach pomogliśmy stworzyć m.in. nowoczesny oddział ortopedyczno-urazowy. Jesteśmy także w trakcie modernizacji budynku głównego w Rudce, na którą przeznaczyliśmy aż 30 mln zł. Te inwestycje są przykładem kompleksowego podejścia do służby zdrowia na Mazowszu – dodaje.

W ramach modernizacji zmieniono układ pomieszczeń, dostosowując je do aktualnych przepisów higieniczno- sanitarnych. Zlikwidowano część zbiorowych (dostępnych z korytarza) toalet dla pacjentów i zastąpiono je łazienkami przy salach łóżkowych. Z pomieszczeń oddziału wydzielono izolatki dla pacjentów z obniżoną odpornością. Zmodernizowany oddział został wyposażony w wentylację mechaniczną pozwalającą na właściwą wymianę powietrza w salach oraz utrzymanie optymalnej temperatury.

461 lokalne inwestycje ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

– Również w tym roku kontynuowaliśmy nasze programy wsparcia. Lekko je modyfikujemy, udoskonalamy zgodnie z sugestiami samorządów. To w końcu wsparcie, które trafia do mieszkańców, a któż lepiej zna ich potrzeby, jeśli nie samorządowcy, którzy na co dzień rozmawiają z mieszkańcami swoich społeczności – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie siedleckim zrealizowanych zostało aż 461 inwestycje z czego 73 w powiecie węgrowskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 7 inwestycji

 

 • przebudowa budynku Zespołu Oświatowego w Stoczku przy ul. Węgrowskiej 34 – 300 tys. zł;
 • budowa gminnego przedszkola w Sadownem – 4 mln zł;
 • rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem – 4 mln zł;
 • przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. 11 listopada, ul. Kuźnica, ul. Prymasa Wyszyńskiego i ul. Armii Krajowej) – 1,4 mln zł;
 • przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Morzyczyn Włóki – 1,8 mln zł;
 • zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności w Węgrowie – 4 mln zł;
 • budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach – 800 tys. zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 6 inwestycji

 

 • remont boiska gminnego przy ulicy Szkolnej w Ruchnie – 120 tys. zł;
 • modernizacja i doposażenie gminnego kompleksu boisk sportowych w Stoczku – 33,3 tys. zł;
 • modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie – 180 tys. zł;
 • budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego nad Zalewem Węgrowskim – 200 tys. zł;
 • przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem (etap II) – 100 tys. zł;
 • remont szatni oraz pomieszczeń sanitarnych przy hali sportowej w Sadownem – 200 tys. zł.

 

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 26 inwestycji

 

 • OSP Gałki – sprzęt specjalistyczny – 55 tys. zł;
 • OSP Pobratymy – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Korytnica – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 13,8 tys. zł;
 • OSP Ruchna – nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – 80 tys. zł;
 • OSP Ostrówek – modernizacja strażnicy – 15 tys. zł;
 • OSP Wrotnów – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Zarzetka – sprzęt specjalistyczny – 16,9 tys. zł;
 • OSP Sadowne – sprzęt specjalistyczny – 8,1 tys. zł;
 • OSP Sokółka – sprzęt specjalistyczny – 4,9 tys. zł;
 • OSP Morszczyn Włóki – sprzęt specjalistyczny – 2,7 tys. zł;
 • OSP Zieleniec – sprzęt specjalistyczny – 1,4 tys. zł;
 • OSP Zalesie – sprzęt specjalistyczny – 820 zł;
 • OSP Zarzetka – sprzęt specjalistyczny – 820 zł;
 • OSP Morszczyn Włościański – sprzęt specjalistyczny – 420 zł;
 • OSP Szynkarzyzna – sprzęt specjalistyczny – 420 zł;
 • OSP Wilczogęby – sprzęt specjalistyczny – 420 zł;
 • OSP Zalesie – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Sokółka – remont strażnicy – 150 tys. zł;
 • OSP Stoczek – sprzęt specjalistyczny – 19,1 tys. zł;
 • OSP Mrozowa Wola – sprzęt specjalistyczny – 11,3 tys. zł;
 • OSP Topór – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Węgrów – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Węgrów – modernizacja strażnicy – 200 tys. zł;
 • OSP Czerwonka – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 13,5 tys. zł;
 • OSP Krypy – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 11,2 tys. zł;
 • OSP Czerwonka – remont strażnicy – 25 tys. zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 29 inwestycji

 

 • rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Polków-Daćbogi – 9,2 tys. zł;
 • budowa siłowni zewnętrznej w Kopciach – 9,9 tys. zł;
 • remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podsuszu – 9,9 tys. zł;
 • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Proszewie – 9,9 tys. zł;
 • wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żarnówce – 9,8 tys. zł;
 • remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Górkach -Grubakach – 10 tys. zł;
 • remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Sewerynowie – 10 tys. zł;
 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Liwskiego Centrum Kultury – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krypy, gmina Liw – 10 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce – 10 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach – 9,8 tys. zł;
 • przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej – 10 tys. zł;
 • zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi –  4,5 tys. zł;
 • zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza – 6,8 tys. zł;
 • budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Łazy – 4,1 tys. zł;
 • utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morzyczynie Włóki – 10 tys. zł;
 • modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ociętem – 10 tys. zł;
 • remont świetlicy wiejskiej w Sadownem – 10 tys. zł;
 • wymiana bramy garażowej i wykonanie ocieplenia sufitu w garażu OSP Zalesie – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotki – 10 tys. zł;
 • przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kozołupach – 10 tys. zł;
 • urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gruszczyno – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Huta Gruszczyno – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Grygrów – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Miednik – 10 tys. zł;
 • remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierpięta – 10 tys. zł;
 • wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Dwór – 10 tys. zł;
 • wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdno – 10 tys. zł;
 • remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze – 10 tys. zł.

 

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 4 inwestycje

 

 • przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Stoczek – 30,2 tys. zł;
 • edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów – 8,2 tys. zł;
 • utworzenie terenu zieleni na placu przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie – 53,4 tys. zł;
 • tworzenie nowych terenów zieleni na terenie gminy Łochów – 16,8 tys. zł.

 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 1 inwestycja

 

 • przeprowadzenie prac konserwatorskich przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele pw. Św. Stanisława BM w Czerwonce – 60 tys. zł.

ZDROWIE – 22 inwestycje ze wsparciem samorządu województwa

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc w tym roku było wiele inwestycji w placówkach medycznych. Dotyczy to również regionu siedleckiego. – W subregionie siedleckim środki otrzymał szpital wojewódzki w Siedlcach, szpital w Rudce oraz siedlecki Meditrans. Wyszliśmy także naprzeciw oczekiwaniom samorządów lokalnych w związku z trwającą pandemią, i przekazaliśmy kolejny niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej – dodaje.

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie siedleckim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 54 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie siedleckimtrafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu siedleckiego otrzymały już 379 sztuk aparatury medycznej, ponad 1,2 tys. sztuki wyposażenia, 3,6 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 28 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 57,2 tys. zł;
 • modernizacja budynku D wraz z częściową jego rozbiórką w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie – 786,7 tys. zł;
 • modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 507,5 tys. zł;
 • modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 255 tys. zł;
 • adaptacja budynku administracyjno-technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 77,5 tys. zł;
 • doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 1,5 mln zł;
 • doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt informatyczny do urządzeń endoskopowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 379,5 tys. zł;
 • modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce – 30 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 8,3 mln zł
 • modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 602,7 tys. zł;
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 39,8 tys. zł;
 • rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 212,7 tys. zł;
 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 429,7 tys. zł;
 • tężnia Solna w Parku Krajobrazowym w szpitalu w Rudce – 495 tys. zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 5 mln zł;
 • wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 1,8 mln zł;
 • zakup aparatu do pomiaru potencjałów wywołanych (ABR) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 160,5 tys. zł;
 • zakup niezbędnego sprzętu oraz aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 266,7 tys. zł;
 • dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii – 976 tys. zł;
 • budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 658,9 tys. zł;
 • zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego ,,RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 750 tys. zł;
 • zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 600 tys. zł.

DROGI – 8 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

 

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu siedleckiego trafiło ponad 33,6 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • DW 698 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odc. Stok Lacki – Wyczółki od km 6+483 do km 8+289 - etap II i od km 8+289 do km 10+595 – etap III w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią – 11,3 mln zł;
 • DW 698 poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w miejscowości Łosice – 15,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w miejscowości Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 1 mln zł;
 • przebudowa dr. 811 w miejscowości Chybów od km 0+455 do km 1+438 – 266 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 33+553 do km 34+400 wraz z rondem w miejscowości Seroczyn – 1,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej  nr 736 na odcinku od km 18+940 do km 21+840 w miejscowościach Ostrów i Podwierzbie – 2, 3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 18+478 do km 19+389 w miejscowości Pilawa – 1,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 697 od km 11+458 do km 12+523 przejście przez miejscowość Grębków – 780,8 tys. zł.

KULTURA – 4 inwestycje ze wsparciem samorządu województwa

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie siedleckim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 416 tys. zł.Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie – 5 tys. zł;
 • zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy 1,1 tys. zł;
 • budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego w Muzeum Treblinka – 110 tys. zł;
 • budowa budynku administracyjno-biurowego w Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie – 300 tys. zł.

 

*Dane (stan na 17.12.2021 r.).

 

(Materiał partnera: Mazowsze)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%