Zamknij
REKLAMA

Bogusław Szymański: Tylko w 2021 roku pozyskaliśmy 17 mln zł

11:24, 13.01.2022 | Redakcja
REKLAMA

Wójt Gminy Liw Bogusław Szymański podsumował miniony rok. Jak mówił, był to rok bardzo ważny, w którym działo się sporo. Minione miesiące przyniosły gminie duże dofinansowania, które pozwolą przyspieszyć realizację wymarzonych inwestycji. Co jeszcze działo się w 2021 roku w Gminie Liw?

Jak opowiadał wójt, ten rok dla wszystkich samorządów był bardzo ważny. Z jakiego powodu? 
- Przede wszystkim dlatego, że był to pierwszy rok, w którym pojawiły się znaczne środki finansowe z nowych programów, które zostały utworzone w naszym kraju. Dzięki temu wszystkie samorządy w tym roku przyspieszyły swój rozwój, a przede wszystkim przyspieszyły inwestycje, które były zapisane w strategiach wieloletnich. U nas było podobnie, sumując to co uzyskaliśmy w 2021 roku, to udało nam się pozyskać ponad 17 mln zł na ważne zadania, które zaplanowaliśmy. Dzięki tym środkom, możemy te inwestycje przyspieszyć – powiedział Wójt Gminy Liw, Bogusław Szymański. 

Rok 2021 był także rokiem, w którym liwski samorząd kontynuował rozbudowę i modernizację bazy oświatowej, czyli szkół i przedszkoli. 
- Rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Liwie, chcemy, aby już od kolejnego roku szkolnego uczniowie mogli z niej korzystać. Drugie takie zadanie w sektorze oświaty to rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starejwsi o szatnie i pomieszczenia gospodarcze stołówki, to już zakończyliśmy. Trwa też projekt wymiany pieców w niektórych szkołach i przedszkolach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. To zadanie przeciągnie nam się do połowy 2022 roku, ponieważ w całym kraju pojawił się problem z dostawami urządzeń. W oświacie przygotowujemy kolejne duże projekty, w tej chwili jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę nowej części Szkoły Podstawowej w Ruchnie. Zostanie ona rozbudowana o przedszkole i sale lekcyjne. Ten projekt ruszy wiosną 2022. Jesteśmy również w trakcie projektowania nowego pawilonu Szkoły Podstawowej w Liwie – opowiadał wójt o inwestycjach oświatowych, które napędziła przede wszystkim sprzedaż Powiatowi Węgrowskiemu dawnego budynku po Gimnazjum Gminy Liw.

W minionym roku na terenie gminy nie zabrakło także inwestycji w sektorze gospodarki wodnokanalizacyjnej. 
- Rozbudowaliśmy dwa wodociągi – w Liwie i Ludwinowie w lokalizacjach, gdzie osiedlają się nowi mieszkańcy i budowane są domy. Co roku reagujemy i na bieżąco rozbudowujemy nasze wodociągi. Przygotowujemy kolejne projekty na następne lata. Realizowane jest także ważne zadanie przez Gminę Korytnica, a współfinansowane przez naszą gminę w 30%, jest to modernizacja stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach i przepompowni sieciowej w Chmielewie – mówił wójt.

Jak co roku realizowane były też zadania z zakresu budowy dróg. Z udziałem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (70% dofinansowania) wyremontowano drogę gminną Ruchna – Ruchenka. Ponadto, wykonano odcinki w Krypach, Połaziu, Ruchnie (ul. Pogodna), wyremontowano także ul. Cmentarną w Starejwsi, gdzie wykonano nowy parking przy cmentarzu, zrealizowano także drugi etap budowy chodnika w centrum Jartypor. Jesienią zapadła decyzja na poziomie rządowym o przeznaczeniu środków na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Ludwinowa do Węgrowa (zadanie GDDKiA, ale bardzo ważne dla Węgrowa i Gminy Liw). Ścieżka powstanie w 2022 roku. 
- Kolejnym ważnym wydarzeniem 2021 roku było rozpoczęcie gazyfikacji Gminy Liw. Wykonano pierwszy etap, czyli doprowadzenie sieci gazowej z Węgrowa do Ruchny. Ta część jest już zakończona, a w 2022 roku do sieci będą mogli podłączyć się mieszkańcy. W 2021 roku rozpoczął się także proces projektu technicznego na gazyfikację Jartypor. Ponadto rozbudowaliśmy kuchnię przy remizie w Liwie, dobudowaliśmy oświetlenie uliczne w kilku miejscowościach, wykonaliśmy renowację boiska piłkarskiego Rywala Ruchna, powstały tam też trybuny. W dziedzinie bezpieczeństwa publicznego w ramach inwestycji na rzecz OSP zakupiliśmy samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Ruchna. Cieszymy się z rządowych środków dofinansowujących Koła Gospodyń Wiejskich, bo na terenie naszej gminy jest już 11 kół, co stanowi największy wynik w powiecie (łącznie 48). W 2021 roku odbył się nawet I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liw. Organizacje rywalizowały na różnych płaszczyznach. Projekt ten zyskał duże uznanie i będzie kontynuowany w latach kolejnych. Pierwszą edycję wygrało KGW w Jartyporach i to właśnie tam odbędzie się edycja 2022 – opowiadał wójt Szymański.

Jak dodał włodarz Gminy Liw, budżet i finanse gminy są w dobrym stanie.
- Nasze zadłużenie nie jest wysokie. Na tę chwilę wynosi ok. 2 mln zł, co oznacza znaczny spadek w ostatnich latach. Zasługą tego stanu rzeczy jest między innymi fakt, że pojawiły się spore środki zewnętrzne. Z takich programów rządowych takich jak Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład czy Fundusz Dróg Samorządowych, ale także dzięki bardzo korzystnym pożyczkom możliwym do uzyskania w WFOŚIGW i NFOŚIGW – są to pożyczki, które są w części umarzalne. Póki co, pandemia nam tak bardzo nie pokrzyżowała planów, są spadki, jeśli chodzi o dochody podatkowe, ale jednak zostało to w znacznym stopniu zrekompensowane tzw. Tarczą Samorządową w latach 2020 i 2021 – mówił wójt, podsumowując minione 12 miesięcy. 

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
0%