Zamknij
REKLAMA

Szkoła w Maksymilianowie do likwidacji! To ostatnie miesiące tej placówki

17.08, 16.01.2023 A.K. Aktualizacja: 17.10, 16.01.2023
REKLAMA

To już pewne. Od września 2023 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie nie wrócą więcej do starej placówki. W grudniu, podczas ostatniej sesji Rady Gminy Korytnica, radni przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. Głównym powodem podjęcia tej decyzji jest niekorzystna sytuacja demograficzna. Do Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie uczęszcza bowiem tylko 29 uczniów, z czego 9 dzieci bierze udział w zajęciach przedszkolnych (oddział przedszkolny – 9 dzieci, klasa I – 4, III – 5, VII – 5 i VIII – 6, brak klasy II, IV, V i VI).

W placówce, w Maksymilianowie pracuje 15 nauczycieli. W pełnym wymiarze godzin, zatrudnionych jest 5. Pozostali uzupełniają etaty w innych szkołach na terenie gminy. Największym wydatkiem są więc wynagrodzenia pracowników, które nie są zależnie od liczby uczniów tylko od liczby realizowanych godzin przez nauczycieli. Jednak nie tylko czynniki ekonomiczne zadecydowały o zamknięciu szkoły.
Podstawową wadą klas mało licznych - do 13 uczniów - jest zbyt mała liczba koleżanek i kolegów. Małe grupy klasowe są wprawdzie korzystne dla indywidualizacji pracy z dziećmi, ale dla możliwości organizowania życia społecznego w klasie stwarzają już warunki niekorzystne. W małej klasie następuje zatracenie poziomu rywalizacji, satysfakcji i prawidłowych relacji między uczniami. Bardziej liczebne klasy pozwalają natomiast na nawiązanie przyjaźni, naukę funkcjonowania i pracy w grupie. Tak mała liczba klas oraz uczniów nie sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi intelektualnemu oraz emocjonalnemu. Potrzeba reorganizacji systemu sieci szkół publicznych i obwodów szkolnych w gminie Korytnica wynika również z konieczności wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy, m.in. poprzez umożliwienie im nauki w szkołach posiadających odpowiednią infrastrukturę edukacyjną do realizacji programów nauczania, wychowania i rozwoju fizycznego” – czytamy w uzasadnieniu uchwały w sprawie likwidacji szkoły.

Dodatkowym argumentem opowiadającym się za słusznością podjętej decyzji jest to, że szkoła w Maksymilianowie do tej pory nie posiada sali gimnastycznej, a brak perspektyw wobec placówki sprawia, że wybudowanie nowego obiektu jest po prostu niemożliwe. Zdaniem władz zasadne jest więc zlikwidowanie szkoły i włączenie dzieci do obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy. Za bezpieczny dowóz uczniów zapłaci gmina. Zmiana ta nie spowoduje w Korytnicy zwiększenia liczby oddziałów na rok 2023/2024, tym samym nie zwiększy kosztów finansowania oświaty.

Jak zapewnia gmina, oba budynki, zarówno pawilon dla dzieci młodszych, jak i dla uczniów klas starszych są w bardzo dobrym stanie technicznym. Część starsza – po szkole podstawowej – została w ostatnich latach gruntownie wyremontowana, przebudowano w niej łazienki, szatnie, korytarze, wymieniono podłogi, odnowiono ściany. Ponadto budynek poddano termomodernizacji i wymieniono dach. W części po dawnym gimnazjum, odnowiono wszystkie pomieszczenia, gruntownie wyremontowano halę sportową. Obecnie trwają prace zmierzające do przeprowadzenia termomodernizacji budynku i wymiany instalacji grzewczej oraz okien. W pawilonie drugim wydzielono pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla przedszkola. Są to 3 sale dydaktyczne, szatnia i łazienka dostosowana do potrzeb dzieci młodszych.

„Szkoła posiada 11 pracowni przedmiotowych przeznaczonych dla uczniów klas IV-VIII oraz 6 sal lekcyjnych dla dzieci z klas 0-III. W każdym pawilonie jest odrębna, dostosowana do grupy wiekowej biblioteka i pracownia komputerowa. Dzieci młodsze korzystają z tzw. małej sali gimnastycznej i sali zabaw, starsze ćwiczą w pełnowymiarowej hali sportowej. Ponadto zespół dysponuje boiskiem, siłownią zewnętrzną i wewnętrzna, placem zabaw, dwoma kącikami przyrodniczymi zlokalizowanymi na placu szkolnym. Szkoła posiada odpowiednio wyposażone gabinety specjalistyczne: gabinet pielęgniarki, gabinet logopedy i gabinet pedagoga szkolnego. Każda grupa wiekowa korzysta z odrębnych, odpowiednio wyposażonych, przestronnych pomieszczeń świetlicy szkolnej, do której uczęszczają dzieci oczekujące na autobus szkolny oraz dzieci młodsze, zgłoszone przez rodziców. Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada zaplecze kuchenne i stołówkę, gdzie wydawane są dwudaniowe obiady, a dla przedszkolaków także śniadania  i podwieczorki.  Szkoła i przedszkole dysponują wieloma nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi i sprzętem multimedialnym. W większości sal szkolnych  i przedszkolnych jest tablica lub monitor interaktywny, nowoczesne narzędzia zakupione z różnych projektów lub ze środków budżetowych. Uczniowie otrzymują też pomoc psychologiczno-pedagogiczną” – czytamy dalej w uzasadnieniu.

Choć wydaje się, że powodów do zamknięcia jest wiele, ten smutny los mógłby placówkę ominąć. Stałoby się tak, gdyby wszyscy uczniowie uczęszczaliby do szkoły należącej do ich obwodu – w tym przypadku do Maksymilianowa. Jak się bowiem okazuje 18 dzieci z obwodu szkoły w Maksymilianowie pobiera naukę w innych placówkach (13 – ZSP w Korytnicy i 5 w SP w Myszadłach). Możliwość taką zauważył podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Korytnica wójt Stanisław Komudziński. – Nikt z nas nie jest za likwidacją szkoły, nie mniej jednak w całej szkole jest 20 uczniów, w oddziale przedszkolnym 9. To nie chodzi o ekonomię czy finanse. Ale 18 dzieci już uczęszcza do innych szkół. Gdyby te dzieci chodziły tutaj, nie ruszalibyśmy tego. Zostaje tylko 4 oddziały, trudno żeby taką szkołę utrzymywać. To jest z niekorzyścią dla dzieci. Na razie nie mówmy o tym, co będzie z budynkiem. Dziś chcemy rozpocząć tą procedurę, bo po podjęciu uchwały musimy powiadomić rodziców, powiadomić kuratorium i utworzyć nowy obwód szkoły, do której będą uczęszczać uczniowie z Maksymilianowa. Szkoła przetrwała II wojnę światową, było zawsze dużo dzieci, ale dzisiaj tak nie jest. Nigdy nie myślałem, że będziemy musieli podjąć taką uchwałę, żeby zlikwidować budynek szkoły – podkreślił wójt.

Radni po wysłuchaniu racji wójta Komudzińskiego i zapoznaniu się z uzasadnieniem nie mieli wątpliwości. Za zamiarem likwidacji Szkoły w Maksymilianowie opowiedziało się 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

(A.K.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%