Zamknij
REKLAMA

Gmina Miedzna. Jakie plany wójta Tadeusza Okulusa?

10:42, 27.01.2020 | M.M
REKLAMA

Przełom roku to czas podsumowań i snucia planów – nie tylko w prywatnym życiu, ale też w samorządach. O minione 12 miesięcy i jednocześnie debiutancki rok za sterami Gminy Miedzna zapytaliśmy Wójta Tadeusza Tomasza Okulusa. 

Jak zauważył Wójt Gminy Miedzna, Tadeusz Okulus, część inwestycji realizowanych przez samorząd w minionym roku było zaplanowanych jeszcze przez poprzedniego wójta, Janusza Rutkowskiego.
W 2018 roku rozpoczęła się budowa 79 przydomowych oczyszczalni ścieków. To zadanie kończyliśmy jeszcze w ubiegłym roku, ponieważ wykonawca miał pewne opóźnienie. Oprócz tego wykorzystaliśmy możliwość pozyskania dofinansowania na niewielkie inwestycje w pięciu sołectwach z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. W Ugoszczy w ramach pozyskanych środków zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne, we Wrotnowie urządziliśmy i wyposażyliśmy plac zabaw dla dzieci, w Miedznie nasadziliśmy drzewa na Alei Lipowej, zakupiliśmy także ławki i kosze na śmieci do parku. Przeprowadziliśmy także remont remizy OSP w Żeleźnikach, gdzie częściowo wymieniliśmy dach, a także wyremontowaliśmy pomieszczenie kuchenne i zakupiliśmy wyposażenie. W Międzylesiu urządziliśmy teren rekreacyjny – opowiadał o zadaniach realizowanych w poszczególnych miejscowościach wójt. 

Podobne działania gmina realizowała w ramach Funduszu Sołeckiego. W większości przypadków mieszkańcy decydowali, aby środki z FS wykorzystać na bieżące remonty dróg. W Miedznie z Funduszu Sołeckiego i środków własnych gminy wyremontowana została ul. Żurawia. 

W gminie nie zabrakło też większych zadań inwestycyjnych. Przy wsparciu zewnętrznym pozyskanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została wyremontowana i rozbudowana remiza OSP w Zuzułce. 
- Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 541 tys. złotych na przebudowę drogi w Warchołach. Ze środków  własnych gmina przeznaczyła na to zadanie 180 tys.zł. Wyremontowany  kilometr drogi, ułatwi dojazd do Węgrowa, Łochowa,  czy Warszawy przez Wyszków. Oprócz tego wspólnie z powiatem węgrowskim przy wsparciu finansowym z „funduszu klęskowego” wyremontowaliśmy kilometrowy odcinek drogi powiatowej za miejscowością Orzeszówka w kierunku granicy powiatu. Powiat na ten cel otrzymał dofinansowanie w wysokości 463 tys. zł, a po 123 tys. zł ze środków własnych dołożyły samorządy gminny i powiatowy. Dzięki pozyskanym funduszom z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, Wojewódzkiego i Narodowego Urzędu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Łochów zakupiliśmy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Miedzna. Dotacja w sumie wyniosła 605 tys. zł, a gmina do zakupu dołożyła 176 tys. zł. Oprócz tego inne jednostki OSP otrzymały dofinansowanie zewnętrzne na zakup wyposażenia i remonty remiz.  – dodał wójt.

W Szkole Podstawowej dwie pracownie informatyczne zostały wyposażone w nowy sprzęt. 
Jedna z związku z realizacją projektu grantowego pn. „Ja w Internecie”, druga po uzyskaniu   dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.
- Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęliśmy było zwiększenie dostępności przedszkola. Zainteresowanie posyłaniem dzieci do przedszkola wciąż wzrasta. W związku z tym zdecydowaliśmy o zaadaptowaniu pomieszczeń biurowych na salę dla dzieci, a pomieszczenia biurowe przenieśliśmy piętro wyżej. Wyremontowaliśmy w przedszkolu także łazienkę – mówił wójt Tadeusz Okulus.

W końcowej fazie realizacji jest także program montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. To projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na terenie Gminy Liw, Gminy Miedzna, Gminy Korytnica i Gmina Sadowne. 
- Oprócz środków na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w Warszawie uzyskaliśmy dofinansowanie na demontaż i utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest w wysokości 43 tys. złotych – mówił Tadeusz Okulus.

W 2020 roku budżet Gminy Miedzna przygotowany jest już w całości przez aktualnego wójta, co pozwoli na realizacje własnej wizji rozwoju gminy, a także wyznaczanie konkretnych kierunków na przyszłość. Budżet został już uchwalony, a my zapytaliśmy o to, czego mogą spodziewać się mieszkańcy w najbliższych miesiącach.
Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji na kilometrowym odcinku drogi gminnej we Wrzoskach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Wniosek, póki co czeka na akceptację. Wspólnie z powiatem planujemy dużą inwestycję – przebudowę drogi powiatowej od granic Węgrowa do Tchórzowej. To duży projekt, który także chcemy zrealizować w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ta inwestycja łącznie kosztowałaby ok. 10 mln złotych. Zakładając, że uda się pozyskać dofinansowanie na poziomie 80%, a przetarg zakończyłby się pomyślnie, gmina i powiat musiałyby dołożyć po ok. milionie złotych. Jesteśmy dobrej myśli, jeżeli uda nam się otrzymać oba dofinansowania, to będziemy chcieli to wykorzystać i zrealizować te inwestycje, sięgając nawet po kredyty, bo oprócz tego mamy w planie inne zadania do realizacji w 2020 roku – powiedział wójt Tadeusz Okulus.

Planowane jest dokończenie przebudowy ul. Przechodniej w Miedznie. Ta inwestycja miała zakończyć się już w minionym roku, ale w związku z wysokimi kosztami, władze gminy i powiatu w porozumieniu postanowiły unieważnić przetarg i odłożyć realizację zadania w terminie. 
Nie mieliśmy na to środków, tym bardziej, że cena znacząco przekraczała wyliczenia kosztorysowe. Realizacje finalnie planujemy na pierwszą połowę 2020 roku – dodał wójt.

Poważnym wyzwaniem stojącym przed gminą jest budowa łącznika pomiędzy dwoma budynkami Szkoły Podstawowej (w jednym budynku w przeszłości mieściło się gimnazjum). Po reformie oświatowej budowa łącznika, w związku z częstym przemieszczaniem się nauczycieli i uczniów między budynkami, stała się niezbędna. 
Podjęliśmy już pierwsze działania w 2019 roku. Wykonaliśmy inwentaryzację budynków oraz dwie koncepcje łącznika. W następnej fazie zlecimy wykonanie projektu i będziemy poszukiwać możliwości dofinansowania tej inwestycji, bo już wiemy, że ze środków własnych nie będziemy w stanie tego wykonać. Wstępne wyliczenia wskazują, że kosztować nas to będzie ok. 2 mln złotych, bo oprócz łącznika, musimy wybudować dwie windy, aby dostosować obiekty dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co znacznie zwiększa koszt, ale do tego zobowiązują nas aktualne przepisy – mówił Wójt Gminy Miedzna.

Tadeusz Okulus dodał, że na uwadze ma także potrzebę wykonania kanalizacji w Żeleźnikach. Projekt jest gotowy od kilku lat, ale będąc w aglomeracji gmina nie miała możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel.
- Wierzę, że w perspektywie dwóch-trzech najbliższych lat uda nam się w końcu zamknąć ten temat, bo październiku ubiegłego roku rada gminy podjęła uchwałę o wyjściu z aglomeracji, dlatego uważam,  że teraz otworzą się nowe możliwości uzyskania dofinansowania i zrealizowania tego zadania – powiedział wójt, dodając, że w Gminie Miedzna z kanalizacji sieciowej, bądź przydomowych oczyszczalni korzysta na ten moment ponad 50% mieszkańców.

W najbliższych miesiącach nie zabraknie oczywiście mniejszych zadań, takich jak remonty remiz OSP i świetlic wiejskich, remonty dróg gminnych oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, finansowanych z Funduszu Sołeckiego, środków własnych gminy, czy z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, jeśli nasze wnioski o dofinansowanie zostaną rozpatrzone pozytywnie. 

(M.M)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA